knjizara.com
Istorijska lingvistika
kognitivno-tipološke studije

Jasmina Grković-Mejdžor (autor)

Istorijska lingvistika
3300 din
U korpu

Rukopis knjige ISTORIJSKA LINGVISTIKA (KOGNITIVNO-TIPOLOŠKE STUDIJE) nastao je kaorezultat dijahrono usmerenih kognitivno-tipoloških lingvističkih istraživanja slovenskihjezika u indoevropskom kontekstu, i to u sferi sintakse i leksikologije i njima obuhvaćenesemantike.Istor

ijskoj lingvistici autor pristupa kao naučnoj disciplini koja, tragajući za uzrocima,mehanizmima i zakonitostima pojedinačnih, sistemskih i tipoloških jezičkih promena, objašnjavasamu prirodu čovekovih spoznajnih sposobnosti, odnosno procese konceptualizacije i kategoriza-cije sveta, koji se i ispoljavaju kroz jezik kao sredstvo komunikacije, ali i sredstvo pristupamisaonim procesima i njihovoj dijahronoj vertikali. Tako autor proučavanjem istorije slovenskihsintaksičkih i leksičkih sistema proniče u samu istoriju mišljenja, u istoriju konceptualizova-nja i kategorizovanja sveta, uključujući se u savremene tokove dijahrone kognitivne lingvistike.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Lingvistika
Ostali naslovi iz oblasti: Filologija i lingvistika

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića; 2013; Broširani povez; ćirilica; 23 cm; 390 str.; 978-86-7543-269-2;