knjizara.com
Izabrana dela Zagorke Golubović u 6 knjiga

Zagorka Golubović (autor)

Izabrana dela Zagorke Golubović u 6 knjiga
rasprodato

Ovi izabrani spisi obuhvatili bi šest tomova. Prvi tom ćine knjige Čovek i njegov svet i Antropologija u personalističkom ključu, kao i manji spis Kultura kao most između utopije i stvarnosti (ukupno 665 stranica). Drugi tom čine knjige Problemi savremene teorije ličnosti, Ja i drugi i Porodica kao ljudska zajednica, kao i manji spisi Samorealizacija čoveka jednakošću i slobodom, i Modeli identiteta u postkomunističkim društvima (ukupno 789 stranica). Treći tom uk

ljučuje knjige Staljinizam i socijalizam i Stranputice demokratizacije u postsocijalizmu, kao i spise Sociološko-antropološka analiza nasleđa, realnog socijalizma’ u postkomunističkim društvima i Autoritarno nasleđe i razvoj civilnog društva i demokratske političke kulture (ukupno 530 stranica). Četvrti tom čini knjiga Kriza identiteta savremenog jugoslovenskog društva i manji radovi Nekoliko teza o teorijskim pretpostavkama za slom Jugoslavije, Nacionalizam i demokratija: Jugoslovenski slučaj i Tradicionalizam i autoritarnost kao prepreka za razvoj civilnog društva u Srbiji (ukupno 459 stranica). Peti tom čini knjiga Izazovi demokratije u savremenom svetu, kao i manji radovi Retorika kao veština zavođenja masa i Problemi i izazovi balkanskih kultura pod uticajem globalizacije (ukupno oko 200 stranica). Šesti tom uključuje knjigu Pouke i dileme minulog veka i kraći spis Praxis filozofija - različita tumače nja i kritike (ukupno 273 stranice). Samo iz pregleda naslova i tema koje obuhvata ovaj izbor može se zaključiti kolika je širina i relevantnost, i teorijska i praktična, naučnoistraživačkog opusa Zagorke Golubović. Neki od najbitnijih problema i sadržaja našeg vremena i, posebno, naše civilizacije - balkanske i srpske takođe, reflektuju se u ovom opusu, naročito u njihovoj sociokulturnoj i istorijskoj dimenziji, a koje je autor znalački povezivao sa teorijskim iskustvima moderne antropologije i nauke o društvu. To je opus koji stvara svojevrsni intelektualni, kulturni identitet svome narodu i koji ga afirmiše kao dela opšte naučne tradicije, ravnopravnog i prepoznatljivog kvaliteta kojim bi se ponosile i mnogo razvijenije sredine i bogatije kulture. Zato smatramo da bi podrška ovom našem izdavačkom projektu bila opravdana i, na određen način, predstavljala nedvosmisleno priznanje autoru koji je uvek bio u službi svoga naroda i njegove demokratske i kulturne emancipacije.


Ostali naslovi iz oblasti: Politika

Izdavač: Službeni glasnik; 2007; ćirilica;