knjizara.com
Grupni socijalni rad

Snežana Filipović, Borisav Đukanović (autor)

Grupni socijalni rad
1760 din
U korpu

Literatura u oblasti teorije i prakse grupnog socijalnog rada je kod nas izuzetno oskudna. Grupni socijalni rad se u svetu ši-roko primenjuje sa devijantnim, ali i sa normalnim grupama čiji članovi nastoje da poboljšaju svoje individualno i socijalno funk-cionisanje. Nažalost, grupni socijalni rad kod nas nema tako ši-roko područje primene. Jedan od razloga je preplitanje grupnog socijalnog rada sa grupnim psihoterapijskim metodama u sferi praktičnog delovanja, i naslanjanje na psihijatriju i psihologiju u domenu teorijskih postavki. Ovom monografijom nastojali smo da donekle popunimo veliku prazninu u domaćoj literaturi o grupnom socijalnom radu. Takođe s

mo nastojali da teoriju i praksu socijalnog grupnog rada zasnujemo na saznanjima društvenih nauka, pri čemu, kada je to potrebno, nismo izgubili iz vida ni povezanost grupnog rada sa psihološkim disciplinama i psihijatrijom. Budući da je praksa grupnog socijalnog rada kod nas nedo-voljno razvijena, najveću pažnju posvetili smo principima prakse socijalnog rada sa najrazličitijim grupama. Prvenstveno smo se oslanjali na aglosaksonska iskustva u kojima su, po našem mi-šljenju, najbolje operacionalizovane praktične procedure grupnog socijalnog rada. Monografija se sastoji iz tri dela. U prvom delu opisan je istorijat i definicije grupnog socijalnog rada, koncept osnaživa-nja, grupna struktura i dinamika, te sistem vrednosti u grupnom socijalnom radu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Socijalni rad
Ostali naslovi iz oblasti: Društvene nauke

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića; 2010; latinica; 23 cm,; 576 str.; 978-86-7543-218-0;