Filmske predstave postjugoslovenskog prostora

(sociološka analiza ideoloških sadržaja na filmu)

Nemanja Zvijer (autor)

Filmske predstave postjugoslovenskog prostora

2400 din

U korpu

Svrsishodnom i funkcionalnom arhitekturom rukopisa, suštinski interdisciplinarno postavljenom analizom i jasnim i akribičko esejističkim stilom izlaganja; te iscrpnom listom korišćene literature, rukopis predstavlja dragocen doprinos razmatranju post (ili eks) jugoslovenske filmske produkcije kao polja upisa ideoloških nedoumica, mena i nesuglasica uključujući i latentni sadržaj koji film od eksponenta aktuelne ideologije pretvara u latentni kontrahegemoni narativ.
Prof, dr Nevena Daković (iz recenzije)

Ovakva sociološka uporedna analiza ideoloških sadržaja filmske produkcije u zemljama nastalim na postjugoslovenskom prostoru do sada nije učinjena.

U torn smislu je ovaj rukopis, sa stanovišta sociologije kulture, veoma značajan. Ovo istraživanje otvara važan smer u analizi ideoloških pretpostavki kulturne i umetničke prakse, u ovom slučaju, filmske produkcije. U okviru ideološkog diskursa se dovode u vezu konkretni aspekti disolucije Jugoslavije (ideologija, trauma, rat...) sa filmskim stvaralaštvom. Neposredni doprinos rukopisa je u tome što ukazuje na specifičnost relacije umetnička (filmska) dela - ideologija na specifičnom (postjugoslovenskom) kulturno-istorijsko-političkom polju.
Prof, dr Đokica Jovanović (iz recenzije)

Doprinos ovog rukopisa mogao bi se ogledati u širenju opsega proučavanja domaće sociološke nauke na one društvene i kulturne fenomene koji nisu toliko često u fokusu socioloških istraživanja. Osim toga, doprinos bi se mogao ogledati i u proširivanju istraživačkog polja sociologije kulture, kao posebne sociološke iscipline, kao i u „postavljanju temelja“ za sociologiju filma, kao specifične poddiscipline sociologije kulture.
Prof, dr Rada Drezgić (iz recenzije)

Knjiga se bavi sociološkom analizom ideoloških sadržaja u filmovima snimljenim tokom devedesetih godina XX veka u državama nastalim nakon raspada socijalističke Jugoslavije. Osnovni cilj knjige jeste da pokaže na koji način film konstruiše i reprodukuje ideološke matrice društa u kome je nastao, čime se u jednom širem smislu želi pokazati i međuzavisnost određenog društvenog konteksta i popularne kulture koja se razvija u njegovim okvirima. Nakon teorijskog okvira u kom se kroz dva kritička pristupa ideologiji određuje ovaj fenomen i povezuje sa popularnom kulturom i filmom, prelazi se na konkretno razmatranje ideoloških sadržaja na filmu. Najpre se analizira filmski diksurs nacionalizma, da bi se zatim pažnja usmerila na (re)konstrukciju prošlosti u filmovima i na filmsku sliku rata. Poslednji deo se bavi strukturnim osobenostima filmske produkcije sa posebnim akcentom na njihovu povezanost sa političkim i ekonomskim podsistemom.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Filmska estetika , Jugoslavija
Ostali naslovi iz oblasti: Film

Izdavač: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2018; Broširani povez; latinica; 24 cm; 233 str.; 978-86-6427-083-0;