knjizara.com
Dragoljub Antić

Dragoljub P. Antić je rođen 3. januara 1953. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju učio je u Baničini i Smederevskoj Palanci. Završio je Elektrotehnički fakultet, odsek Tehnička fizika, smer Nuklearna tehnika 1977. godine. Poslediplomske studije na smeru Fizika nuklearnih reaktora na istom fakultetu okončao 1985. godine titulom magistra tehničke fizike. Izabran 25. juna 2009. godine za rdovnog člana ruske (carske) Petrovske akademije nauka i umetnosti (PANI) na odeljenju „Slavjanskaja kultura“. Radio je od aprila 1978. do novembra 2009. godine u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“ u Centru za nuklearne tehnologije i istraživanja (NTI), odakle je otišao u penziju kao istraživač-saradnik, sa mesta pomoćnika direktora Centra. Najvažnije oblasti rada u osnovnoj struci: teorijska i eksperimentalna reaktorska fizika, nuklearna energetika, nuklearna sigurnost, sigurnosne analize i sigurnosni izveštaji za nuklearna postrojenja, modelovanje uticaja industrijskih i nuklearnih postrojenja na okolinu. Autor više od 210 naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti. Izučavanje istorije jugoslovenskog fudbala je jedna od dodatnih oblasti interesovanja. Od 2002. godine je jedan od dva (ranije tri) člana Međunarodne federacije za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS) iz Srbije (pre toga SR Jugoslavije i Srbije i Crne Gore). Saradnik na objavljenoj knjizi (2003) o utakmicama jugoslovenske fudbalske reprezentacije i autor ogromne „Istorije fudbalskih takmičenja“, najkompletnije do sada objavljene istorije jugoslovenskog fudbala. Druga dodatna oblast interesovanja je aktivno izučavanje stare istorije sa gledišta multidisciplinarnog povezivanja uobičajenih metoda u istoriji sa arheologijom, lingvistikom, etnologijom, mitologijom, klimatologijom, istorijom tehnike, paleogeografijom itd. U tom smislu je glavni interes primena fizičko-tehničkih analiza za razjašnjavanje delova stare istorije u kojima se kod zvaničnih stavova istoričara javljaju nelogične i kontradiktorne činjenice.

autor Dragoljub Antić

8 naslova [prikazano 1-5]

Jovan I. Deretić, Dragoljub Antić

Tvrd povez, Ganeša klub, 2018, ISBN: 978-86-84371-64-7, ćirilica
Srbska država na Helmskom poluostrvu je postojala, bez prekida, više od 700 godina na prostorima koje u ovoj studiji nazivamo Ilirskom Srbijom. Ona ...
U korpu 1782 din

Jovan I. Deretić, Dragoljub Antić

Broširani povez, Ganeša klub, 2014, ISBN: 978-86-84371-47-0, ćirilica
Naše obimne studije su objedinile u celinu argumente preko 25 naučnih disciplina i potkrepljene su sa nekoliko hiljada navoda iz više stotina ...
U korpu 660 din

Dragoljub Antić

Tvrd povez, Ganeša klub, 2016, ISBN: 978-86-84371-55-5, ćirilica
Klimatska teorija Milutina Milankovića je, zbog svog velikog slaganja sa eksperimentalno utvrđenim podacima, naišla na veliko uvažavanje u svetu ...
U korpu 825 din

Jovan I. Deretić, Dragoljub Antić

Ganeša klub, 2013, ISBN: 978-86-84371-30-2, ćirilica
Vrsni istoričar Jovan Deretić u ovoj knjizi prikazuje istočnik evropske i svetske ...
U korpu 1650 din

Jovan I. Deretić, Dragoljub Antić

Tvrd povez, Ganeša klub, 2017, ISBN: 978-86-84371-63-0, ćirilica
Širenje Rimskog carstva i pretvaranje serbskih krajiški organizovanih plemena u štit i mač Carstva poklapa se sa nastankom Hrišćanstva i prvom Crkvom ...
U korpu 1782 din