Dr Novica Kraljević

Novica Kraljević rođen je 1906. godine u selu Cicini kod Trebinja. Četvorogodišnju osnovnu školu pohađao je u selu Jasenica Lug, nakon čega se četiri godine školuje u trebinjskoj Trgovačkoj akademiji. Gimnaziju je učio u Mostaru, te kao izvanredan učenik, po svršetku gimnazije, dobija stipendiju kralja Aleksandra. Studirao je i potom 1931-1932. magistrirao filosofiju na Bečkom univerzitetu kod nekih od najčeuvenijih profesora toga vremena. Uspešno je završio i studij medicine na Univerzitetu u Pragu. u Parizu je 5. juna 1939. odbranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora prava.
Kratko vreme radio je kao redovni profesor na Pravnom fakultetu u Subotici.
Početkom Drugog svetskog rata vratio se u Hercegovinu, stavivši se na čelo nacionalno-oslobodilačkog pokreta, kao njegov ideološki prvak. Zalagao se da se popravi nezavidan položaj srpskog pravoslavnog naroda izloženog pogromu i pokolju od hrvatskih ustaša. Početkom oktobra 1942. godine, kao desničar, ubijen je blizu sela Grkavci u ljubomirskom kraju kod Trebinja.
Za svog života, koji je trajao svega trideset i pet godina, objavio je studiju Predmet i smisao prava na srpskom jeziku (Beograd, 1940), a svoju glavnu studiju La portée théorique du glissement du Droit vers la Sociologie (Teorijski domet pomjeranja prava prema sociologiji), štampao je 1939. na francuskom jeziku.

autor Dr Novica Kraljević

1 naslova [prikazano 1-1]

Teorijski domet pomjeranja prava prema sociologiji

Dr Novica Kraljević

IGAM, 2004, ISBN: 86-83927-09-1, ćirilica
Novica Kraljević rođen je 1906. godine u selu Cicini kod Trebinja. Četvorogodišnju osnovnu školu pohađao je u selu Jasenica Lug, nakon čega se četiri ...

Rasprodato