knjizara.com
Žan-Lik Nansi

Žan Lik Nansi je profesor filozofije na Univerzitetu u Strazburu i gostujući profesor humanistike na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju i Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Profesor Žerar Granel, Žan-Fransoa Liotar i Žak Derida, bili su članovi komisije pred kojom je Nansi odbranio doktorsku disertaciju o postmetafizičkom, postliberalnom pojmu slobode, one slobode koja uvek može da prekorači svaku postavljenu granicu. Disertacija je objavljena pod naslovom Iskustvo slobode [L"expérience de la liberté, Galilee, Paris, 1988].Nansi je objavio brojne, veoma polemičke knjige o gotovo svim najvažnijim predstavnicima filozofske modernosti (Kant, Hegel, Niče, Huserl, i Hajdeger), kao i mnoge, često eruptivne debate sa svojim savremenicima, francuskim filozofima: Lakanom, Fukoom, Blanšoom, Batajem, Liotarom, Deridom, i Badijuom. Njegov filozofski ugled danas se prostire izvan granica francuske akademske scene, i utemeljen je na jedinstvenoj dekonstrukciji zapadnjačke metafizike i njenog logocentričkog pojmovnog aparata. U izvesnom smislu, celokupan teorijski opus Žan-Lik Nansija se može podeliti u najmanje tri posebne, mada duboko posredovane oblasti: filozofiju, politiku i umetnost.Pored brojnih tekstova, na našim jezicima su prevedene sledeće Nansijeve knjige: Dva ogleda: Razdelovljena zajednica (Multimedijalni Institut, Zagreb, 2003); Stvaranje svijeta ili mondijalizacija (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2004); Abas Kjarostami: očiglednost filma (Institut za film, Beograd, 2005); Iskustvo slobode (Beogradski krug, Beograd, 2009); Muze (MeandarMedia, Zagreb, 2014).

autor Žan-Lik Nansi

1 naslova [prikazano 1-1]

Žan-Lik Nansi

Broširani povez, Fakultet za medije i komunikacije - Univerzitet Singidunum, 2017, ISBN: 978-86-87107-83-0, latinica
U zbirci eseja NACISTIČKI MIT / DEKONSTRUKCIJA HRIŠĆANSTVA sadržani su neki od najvećih izazova ili, bolje reći, provokacija koje je Žan-Lik Nansi ...
U korpu 1155 din