knjizara.com
Vuk Stambolović

Dr Vuk Stambolović – doktor nauka, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, bivši upravnik Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu – pionir je ovdašnje promocije i institucionalizacije alternativne medicine. Ovaj angažman proistekao je iz okvira socijalne medicine i sledstvenog izučavanja ljudskih prava i zdravlja u kontekstu različitih nivoa društvenog razvoja. Angažovanje oko alternativne medicine, kao i oko drugih pitanja važnih za šire shvaćeno zdravlje mogao bi se predstaviti kao socijalna akupunktura, odnosno kao stumulisanje životnih tokova u okviru uže i šire zajednice. U okviru medicinskog programa Fonda za otvoreno društvo, 1997. godine sa Laslom Vegelom i saradnicima iz novosadske kancelarije Fonda, pokrenuo prvu školu homeopatije u Novom Sadu, za koju je, zahvaljujući sredstvima Fonda, bio angažovan Londonski međunarodni koledž za klasičnu honmeopatiju (LICH). U okviru prve generacije ove škole osnovano je i Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann. Sarađivao i sarađuje i sa mnogim udruženjima iz oblasti alternativne medicine – Reiki Srbija, Breg, Udruženje za apiterapiju API-BEO, Simillimum – homeopatski centar Beograd, Udruženje za rekonektivno isceljivanje, Udruženje za ajur vedu Srbije, Škola vidja joga – kao i sa grupama terapeuta metoda poredak ljubavi, sudžok, Bahove cvetne kapi, aromaterapija itd. Zajedno sa Margaritom MiIenković i lekarima iz udruženja Reiki Srbija, pokrenuo proces koji je doveo do osnivanja Sekcije za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva i bio njen prvi predsednik. 300 Samoinicijativno, zajedno sa Ivanom Stipićem, pravnikom iz Novog Sada, napisao, kao predlog Ministarstvu zdravlja, prvi Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine, podzakonski akt koji je bliže odredio uslove i opseg bavljenja alternativnom medicinom. Ministarstvo zdravlja prihvatilo je ovaj predlog, pošto je prošao diskusiju u kojoj je učestvovalo više od dvadest lekara poznavalaca raznih metoda alternativne medicine. Osmislio predmet Lekar u zajednici, koji je uveden u nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Sam ili u saradnji sa drugim autorima objavio preko devedeset bibliografskih jedinica u domaćim i stranim publikacijama. Pre Renesanse u medicini objavio knjige: Medicina – nadležnost i alternativa, Prosveta, Beograd 1986; Alternativna medicina, sa saradnicima, Šilić R., Zagreb 1987; Drugo lice medicine, sa saradnicima, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1989; Visokoškolski zapt, Alter, Beograd, 1991; Porođaj, Elit Medica, Beograd, 1996; Zatvori i zdravlje, sa saradnicima, Institut za socijalnu medicinu, Beograd 2005; Deca i siromaštvo, sa saradnicima, Institut za socijalnu medicinu, Beograd 2006; Medicine – Heretical Issues, Lambert, Academic Publishing, Saarbrucken, 2016.

autor Vuk Stambolović

1 naslova [prikazano 1-1]

Vuk Stambolović

Broširani povez, Neopress, 2021, ISBN: 978-86-81890-03-5, latinica
Čovečanstvo je u 21. veku na prekretnici. Razvoj industrije i tehnologije doneo je, osim nespornih koristi za ljude, i niz kolateralnih šteta: doveo ...
U korpu 990 din