knjizara.com
Vladimir Krivošejev
Vladimir Krivošejev

Rođen u Valjevu 1963. Diplomirao 1989. godine na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistrirao na Fakultetu za medije i kulturu u oblasti marketiga i mendžmenta kulture. Doktorant na Fakultetu dramskih umetnosti na katedri za menadžment u kulturi.

Zaposlen u Narodnom muzeju Valjevo od 1990. godine, jedno vreme kao kustos pedagog, a potom kao kustos istoričar. Od 2000. godine direktor Muzeja, uz nastavljanje obavljanja poslova kustosa istoričara. Stručni ispit za rad u muzeju položio 1993. godine, 2001. godine stekao stručno zvanje višeg kustosa, a 2008 i najviše stručno zvanje - muzejskog savetnika.

PotpredsednikIzvršnog odbora ICOM-a SCG (nacionalno odeljenje UNESKO-vog Internacionalnog komiteta za muzeje), član Muzejskog društva Srbije (predsednik sekcije istoričara Društva u periodu 2005/8), jedan od osnivača i član redakcije i programskog saveta nacionalne podružnice evropskog udruženja istoričara EURO KLIO, član Udruženja za društvenu istoriju, član redakcije Glasnika Istorijskog arhiva Valjevo. Predavač na istorijskim seminarima za učenike i za nastavnike u Istraživačkoj stanici u Petnici. Stalni predavač istorije na letnjoj internacionalnoj školi srpskog jezika i kulture. Povremeno, honorarno, predavao istoriju u Valjevskoj gimnaziji i OŠ Andra Savčić.

Član Radne grupe Ministarstva kulture za razvoj muzejske mreže Srbije i Komisije za izradu nacrta zakona o muzejskoj gradji i muzejskoj delatnosti.

Član Rotary kluba Valjevo.

Od marta 2004.do juna 2006. godine poslanik G17PLUS u Skupštini Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Član skupštinskog odbora za odbranu.

Član UO HK Krušik Valjevo (u periodu 2005/7 vd predsednika UO).

STRUČNO-NAUČNE AKTIVNOSTI

Muzeografija
Obrađuje zbirke odlikovanja i oružja i vojne opreme.

Autor četiri stalne muzejske postavke (Valjevska nahija i Valjevci u Prvom i Drugom srpskom ustanku, Seča knezova, Spomen soba Drinske divizije i Muzejska edukativna radionica – stara učionica) i šest tematskih izložbi (Valjevska istoriografija, Više od lova, Tragom Petog pešadijskog puka, Milovan Glišić, Istorijat crvenog krsta i Tri decenije izdavaštva Istorijskog arhiva Valjevo).Stručni saradnik Istorijskog muzeja Srbije na projektu izložbe kojom je u Galeriji SANU obeležena proslava 200 godina od Prvog srpskog ustanka.

Učesnik više stručnih i naučnih skupova.

Uz klasičnu stručnu delatnost bavi se i nizom aspekata modernizacije muzejskog rada sa težištima na upotrebi savremenih tehničkih sredstava u muzejskim prezentacijama, uvođenjm prakse događajne prezentacije i korišćenju savremene komunikacije u službi istoriografije i muzeologije, kao i spoja muzejske pedagoške aktivnosti sa aktivnostima kulturnog i školskog turizma.

Osnivač i domaćin internet foruma MUZEJ (www.yahoogroups.com/group/muzej), član republičke komisije za digitalizaciju kulturne baštine, glavni urednik i autor više sajtova i različitih elektronskih izdanja (elektronska kviz igra Brankovina, elektronski katalog postavki u Muselimovom konaku, elektronski katalog izložbe Solunski front u objektivu Dragoljuba Pavlovića, elektronski katalog izdanja Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo...).

Kao direktor muzeja, uz aktivno autorsko učešće, organizuje i uređuje kompleksne aktivnosti temeljne revitalizacije institucije koje su, uz stručnu reorganizaciju, pripremu nove stalne postavke i realizaciju raznovrsih programa, podrazumevale i obimne kompleksne građevinske radove.

Menadžment

I praktično i teoretski se bavi menadžmentom neprofitnog sektora, sa težištem na marketingu muzeja sa aspekta razvoja kulturnog turizma.

Istoriografija:

Bavi se periodom Srpske revolucije i temama urbane istorije i istorije istoriografije. Jedan od pionira urbane istoriografije.
Pokretač i medijator aktivnosti stvaranja bibliografije zavičajne istoriografije Valjevskog kraja.
Autor više posebnih izdanja i preko stotinu studija, članaka, biografskih jedinica, rasprava, bibliografija, stručnih beleški, kritika i prikaza objavljenih u različitim naučnim, stručnim i popularnim časopisima i zbornicima

ODABRANI NASLOVI

Valjevski izdavači istoriji grada – katalog izložbe, Valjevo, Narodni muzej Valjevo, 1991, 36.
Muselimov konak - vodič i katalog postavke “Valjevska nahija i Valjevci u Prvom i Drugom srpskom ustanku”, Valjevo, Narodni muzej Valjevo, 1995, 60.

Bibliografija priloga štampanih u Glasniku Istorijskog arhiva Valjevo od broja 1 do broja 30 (Dodatak: Bibliografija ostalih izdanja Arhiva), Valjevo, Istorijski arhiv Valjevo, 1996, 64.
Valjevo, nastanak i razvoj grada – prilozi za urbanu istoriju od prvog pomena do sredine 19.veka, Valjevo, IP Centreks, 1997, 180.

Četiri decenije u službi Higije – Spomenica četrdesetogodišnjice rada Medicinske škole “Dr Miša Pantić” u Valjevu, Valjevo, Medicinska škola “Dr Miša Pantić”, 1998, 248.

Vojvoda Jakov Nenadović – skice za biografiju, Valjevo – Beograd, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, 2001, 116

Nenadovići u Srpskoj revoluciji, Valjevo, Narodni muzej Valjevo, 2004, 60.

Naš kraj - Kolubarski okrug, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006, 112.

Valjevo na svom mestu - turistički vodič , Valjevski turistički infocentar, Valjevo 2006, 104, (koautorstvo sa Brankom Lukićem)

Valjevo u prošlosti – kratka istorija grada, Valjevo, Narodni muzej Valjevo, 2007, 60.

Valjevo – oduvek i zanavek / Ever and Forever more (turistički vodič / tourist guide) Valjevo 2007, 130, (koautorstvo sa Brankom Lukićem)

Valjevo - treća dimenzija prošlosti - pogled iz budućnosti, vodič kroz stalnu postavku Narodnog muzeja Valjevo Valjevo 2007, 64

Valjevo za Vas – kulturnoistorijski turistički vodič, Narodni muzej Valjevo, Valjevo 2008,60.

Muzeji, publika, marketing - stalne muzejske postavke i Njegova Visost Posetilac, Valjevo, Narodni muzej Valjevo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2009, 260.

autor Vladimir Krivošejev

2 naslova [prikazano 1-2]

Vladimir Krivošejev

Prometej - Novi Sad, 2020, ISBN: 978-86-515-1738-2, ćirilica
Iako je od španske groznice na kraju 1918. godine, za manje od tri meseca, stradalo više od 3% stanovništva ova bolest i posledice koje je ona ...
U korpu

1305 din

Stara cena:1450 din

Ušteda:145 din (10%)


Vladimir Krivošejev

Tvrd povez, Prometej - Novi Sad, 2023, ISBN: 978-86-515-2143-3, ćirilica
Do sada nepublikovani podaci o epidemijama u Srbiji tokom ratnih godina
Po okončanju epidemije tifusa, stanje u Srbiji se u velikoj meri ...
U korpu

990 din

Stara cena:1100 din

Ušteda:110 din (10%)