knjizara.com
Upravljanje stečajnim postupcima
priručnik za sudske i vansudske organe

Đorđe Zečević (autor)

Upravljanje stečajnim postupcima
2420 din
U korpu

Autor ovog priručnika (rođen 1952. godine) završio je Ekonomski fakultet u Beogradu, od 1974. do 2002. godine radio u beogradskoj policiji, a u svojstvu stečajnog upravnika i poverenika Agencije za privatizaciju i Agencije za osiguranje depozita, od 2003. godine vodio je veliki broj stečajeva u Bankama, osiguravajućim društvima, društvenim i privatnim preduzećima.
Svoje svestrano profesionalno iskustvo vešto je primenio u vođenju stečajnih postupaka i izradi ovog priručnika, sa iskrenom željom da doprinese efikasnosti u radu stečajnih upravnika i razvoju stečajne profesije. Očigledno je ci

lj priručnika da se zakonodavna materija u ovoj oblasti sa više aspekata približi širem krugu lica koja se na različite načine bave ovom oblašću.
Dati šematski prikazi toka stečajnog postupka, sa posebnim akcentom na reorganizaciji, predstavljaju na zanimljiv način prezentovanu suvoparnu regulativu, koja može biti podjedako korisna kako stečajnim upravnicima, tako i svim drugim učesnicima u postupku stečaja.
Dati praktični primeri u formi obrazaca podnesaka, prijava potraživanja, kao i raznih odluka stečajnih sudija, nesumnjivo će ovaj priručnik učiniti omiljenom literaturom lica koja primenjuju ovaj Zakon. Ipak, najveći trud je uložen da se na jednom mestu prezentira najnovija sudska praksa Privrednog apelacionog suda, zauzeti stavovi na savetovanju Privrednih sudova Srbije, kao i kvalitetno obrađena predavanja na temu stečajnog postupka, što će ovaj priručnik učiniti valjanom literaturom kako sudija privrednih sudova, tako i advokata i ostalih pravnika koji zastupaju interese učesnika stečajnog postupka. Data rešenja za buduću izmenu zakonskih rešenja, koja nisu prihvaćena u formi amandmana prilikom izmene Zakona u toku 2014.godine nesumnjivo mogu biti koristan orijentir zakonodavcu prilikom sledećih izmena ove zakonodavne materije.Ozbiljnost pristupa izradi ovog priručnika ilustrovana je spiskom korišćene litereture i to kako mnoštva pozitivnih propisa, sudske prakse, tako i zanimljive literature koja je na svež i ponekad duhovit način obogatila ovaj interesantan prikaz materije stečaja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Stečajno pravo , Privredno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Filip Višnjić; 2014; Broširani povez; ćirilica; 21 cm; 293 str.; 978-86-6309-073-6;