Stvaranje nove fizike

put u atomsku eru sa 147 slika, dokumenata i pisama

Armin Herman (autor)

Stvaranje nove fizike

385 din

U korpu

Pred nama je knjiga koja na nov način pristupa materiji iz oblasti fizike u periodu njenih najvećih dostignuća, sa kraja devetnaestog i prve polovine dvadesetog veka. Na osnovu postojeće istoriografije, hemerotečke građe, pisama i raznih dokumenata, vreme Alberta Ajnštajna, Ota Hana i Lize Majtner, obrađeno je kroz prizmu istorijskih, društvenih i političkih burnih dešavanja u Nemačkoj. Autor kao polazišnu tačku u svom izučavanju uzima period oko 1789.

godine i pri tome čitaocu približava tadašnje stanje fizike, nakon čega, gradacijski i postepeno predočava razvoj istoimene nauke, razmatrajući prelomne događaje i otkrića: specijalnu teoriju relativiteta, Ajnštajnov kvantni koncept, Laueov dijagram – otkriće interferencije rendgenskih zraka, osnivanje istraživanja radioaktivnosti u Nemačkoj, opštu teoriju relativiteta, osnivanja Društva Maks Plank i dr. Prožimanjem zlatne ere u fizici sa verovatno najtragičnijim periodom u istoriji čovečanstva (dolazak Hitlera na vlast, Treći Rajh, kao i nastanak političkih problema nuklearne energije), autor je na veoma prihvatljiv i jedinstven način napravio sintezu dve tematske celine koje su se uglavnom ranije posmatrale kao zasebne naučne discipline, društvene i prirodne. Knjiga je propraćena velikim brojem fotografija, pisama i dokumenata iz života poznatih fizičara, što doprinosi rasvetljavanju i druge strane ličnosti ovih naučnika, one ljudske i na tom planu i ograničavajuće.


Ostali naslovi iz oblasti: Fizika

Izdavač: Građevinska knjiga d.o.o.; 2005; Broširani povez; latinica; 24 cm; 137 str.; 86-395-0445-8;