knjizara.com
Stojan Maksimović: stvaralaštvo
Stojan Maksimovic: creativity

Zoran Manević (autor)

Stojan Maksimović: stvaralaštvo
rasprodato

Monografska publikacija posvećena životu i kompletnom stvaralačkom opusu jednog od najvećih srpskih arhitekata 20. veka, Stojanu Maksimoviću. Autor knjige je dr Zoran Manević, dok su u publikaciji našli mesto i tekstovi arh. Mihajla Mitrovića, Mirjane Misite Maksimović, Daniela St. Claira, Stojana Maksimovića.
Monografija je koncipirana kao dvojezično izdanje - celokupni tekst teče paraleno na srpskom i engleskom jeziku. Tekst prati veoma obilat izbor likovnog materijala, obogaćujući ga i potkrepljujući. Ukupan broj ilustracija je 251, od kojih je čak 174 u koloru.
Knjiga se sastoji od 14 poglavlja – celina. Prvo poglavlje, „

Ličnost i delo“, predstavlja sintetički tekst o Stojanu Maksimoviću kao ličnosti i graditelju, valorizujući značaj njegovog dela kako u kontektu epohe tako i u celokupnom arhitektonskom razvoju na jugoslovenskom podneblju. Slede dva značajna reprintovana teksta, „Ova arhitektura je orjentir na kome će se razvijati nove neimarske tendencije“ autora Mihajla Mitrovića, i „Na vrhu jednog razvoja“ autora Zorana Manevića, kao bitna i vremenski autentična svedočanstva dva najznačajnija Maksimovićeva dela: Kompleksa Sava centra i Restorana „Ušće“ u Beogradu. Poglavlje „Sećanja“ je autobiografskog karaktera, predstavljajući ličnu autorovu ispovest o svom celokupnom životu i radu. Detaljno upoznavanje sa Maksimovićevim arhitektonskim stvaralaštvom smešteno je u okviru naredne četiri celine: „Izvedeni objekti“, „Projekti“, „Konkursi“ i „Skice“, dok se sa slikarskim opusom autora, preko niza odabranih reprodukovanih akvarela, čitaoci mogu upoznati u odeljku koji odmah zatim sledi. Zadnji deo knjige čine korisne i pregledno organizovane jedinice: „Hronologija“, „Bibliografija“, „Izložbe“ i „Priznanja“.
Pojava ove monografije predstavlja značajan događaj za sve poštovaoce savremene arhitekture naših prostora, bilo da su u pitanju stručnjaci, bilo ljudi koji poseduju opštu kulturu. Pored likovnih vrednosti i preglednosti materije kao neospornim kvalitetima izdanja, knjiga je pisana čitljivo, zanimljivo i sa kompleksnim pristupom temi.


Ostali naslovi iz oblasti: Arhitektura

Izdavač: Centar VAM (Virtuelni arhitekonski muzej); 2006; Tvrd povez; latinica; 29 cm; 209 str.; 86-908671-0-4;