knjizara.com
Standardnojezička preispitivanja II

Milan Šipka (autor)

Standardnojezička preispitivanja II
rasprodato

""Standardnojezičkim preispitivanjima"" dr Milan Šipka nastavlja svoj dugogodišnji rad na normativnoj lingvistici, od ""Jezičkog savetnika""(1975) do ""Jezika i politike"". U ovoj, najnovijoj knjizi traže se rešenja za neke od aktuelnih terminoloških, pravopisnih, morfoloških i leksičko-semantičkih dilema, koje Šipka obrađuje iscrpno, osvetljavajući njihov istorijat, jezički i društveni kontekst, uz uvažavanje rezultata dosadašnjih istraživanja, a na kraju nastoji da čitaocu pruži jasan, nedvosmislen zaključak, uravnotežen i zasnovan na pažljivom razmatranju svih argumenata.""
akademi

k Ivan Klajn

Standardnojezička preispitivanja 2
Sadržina knjige i jezik kojim je pisana (kao i u slučaju prvog dela njenoga) ulepom su skladu. Isto vredi i za odnos između konkretnih istraživanja iizloženih piščevih teorijskih stavova i razmatranja. Na primeru srpskogajezika (a pre svega njegove prozodije, pravopisa i leksike), u knjizi se pokrećudoista temeljna gramatička, pravopisna, standardološka, normativistička iglotopolitička pitanja.""Bogato naučno iskustvo dr Milana Šipke i njegovo izuzetno poznavanje savremene jezičke problematike ogledaju se u svim ovde izloženim temama. Autorov aktivan odnos prema fenomenima koje raspravlja, izražen u kritičkoj analizi problema i iznalaženju načina kako da se oni reše, čine tekstove u ovoj knjizi aktuelnim, zanimljivim i podsticajnim, otvarajući ujedno i prostor za dalja istraživanja i delatnost u tom pravcu. Stoga će knjiga ""Standardno jezička preispitivanja"" biti od koristi svima koji se interesuju za današnju našu jezičku stvarnost, za sadašnjost i budućnost našeg jezika, te za teorijske i praktične aspekte koje obuhvata.""
prof. dr Milorad Radovanović, dopisni član SANU

Standardnojezička preispitivanja 3

Ovom knjigom nastavljamo evaluaciju (kritičko preispitivanje) savremene pravopisne norme srpskog jezičkog standarda.Budući da ni u drugom izdanju Pravopisa Matice srpske (2010) nije posvećena potrebna pažnja akcentuaciji, pa ni rječnički dio toga normativa nije akcentovan, ovdje se, pored ortoepije i ortografije, oblika i značenja riječi i odnosa vlastitih imena i standardnojezičke norme, na prvom mjestu posvećuje pažnja prozodijskim elementima savremenog srpskog jezičkog standarda (akcentuaciji). U svim radovima temeljito se razmatra stanje i problemi ortografije savremenog srpskog pravopisa i predlažu rješenja za rekonstrukciju postojećih normi.U Pravopisnom rečniku srpskog jezičkog standarda svi se ti predlozi i sugestije daju na odgovarajućim mjestima, naročito tamo gdje PMS (2010) nema rješenja ili, rjeđe, gdje odstupa od datih predloga.Na taj način će se popuniti praznine u postojećem pravopisu srpskog jezičkog standarda i, u isto vrijeme, nastojati da se doprinese njegovom usavršavanju i osavremenjivanju.Svojim primjedbama i sugestijama konačnoj verziji ove knjige znatno je doprinio recenzent, akademik Klajn, za što mu dugujem veliku zahvalnost.

Milan Šipka

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Jezička politika , Jezičke norme , Kontrola jezika , Sociolingvistika , Srpski jezik
Ostali naslovi iz oblasti: Filologija i lingvistika

Izdavač: Prometej - Novi Sad; 2009; ćirilica; 20 cm; 426 str.; 978-86-515-0415-3;