Snežana Brkić

Snežana Brkić

Dr Snežana Brkić je rođena 1961. u Šidu. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Novom Sadu (1984), kratko vreme je radila u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene službe opštine Šid a zatim bila pripravnik u Opštinskom sudu u Šidu. Pravosudni ispit je položila sa odličnim uspehom 1986. Iste godine izabrana je za asistenta na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, na kome je magistrirala sa odlikom (1992), i sa najvišom ocenom odbranila doktorsku disertaciju na temu ""Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme"" (1999). Od 2006. je u zvanju vanrednog profesora i izvodi nastavu iz predmeta Krivično procesno pravo i Uporedno krivično procesno pravo. Bila je na stručnom usavršavanju na Pravnom fakultetu u Beču 1989. Objavila je oko 70 naučnih i stručnih radova, od čega tri knjige: 1)""Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja"", Pravni fakultet u Novom Sadu, 1995.2) ""Racionalizacija krivičnog postupka i uprošćene procesne forme"", Pravni fakultet u Novom Sadu, 2004.3) ""Zaštita svedoka u krivičnom postupku"", Novi Sad, 2005, Bila je član radne grupe za izradu Nacrta zakonika o krivičnom postupku iz 2001., kao i predsednik radne grupe za pripremu izmena i dopuna tog zakonika.

autor Snežana Brkić

1 naslova [prikazano 1-1]

Zaštita svedoka u krivičnom postupku

Snežana Brkić

Broširani povez, dr Snežana Brkić - izdavač, 2005, ISBN: 86-908025-0-9, latinica
Monografija Snežane Brkić ima 263 + VIII stranica teksta. Pored uvoda, zaključka, popisa literature i izvora, rad ima sedam glava. Prva glava se ...

Rasprodato