knjizara.com
Sistematika vertebrata
praktikum

Predrag Simonović, grupa autora (autor)

Sistematika vertebrata
rasprodato

Prezentovana materija, vezana za pojedine grupe kičmenjaka, obuhvata neke od dijagnostičkih i opštih odlika svake od klasa. Osim toga, date su i karakteristike životnog ciklusa, načina života, reprodukcije, etologije i rasprostranjenja svake od taksona. Pored tekstualnog dela o svakoj vrsti, Praktikum sadrži i crteže u boji, koji mogu pružiti opštu predstavu o spoljašnjem izgledu kao i osnovnim morfološkim karakteristikama vrste. Pored latinskog imena vrste, dati su i neki od srpskih naziva i sinonima, kako bi se redukovale izvesne terminološke nedoumice.


Ostali naslovi iz oblasti: Zoologija

Izdavač: NNK international; 2004; latinica; 28 cm; 111 str.; 86-83635-35-X;