knjizara.com
Radojle Radetić
Radojle Radetić

Radojle Radetić je rođen 1957. godine u Buđevu kod Sjenice. Osnovnu i srednju elektrotehničku školu je završio u Kraljevu. Studije elektrotehnike započeo je 1976. a diplomorao 1981. godine na FTN u Novom Sadu. Magistrirao je 1997. na ETF u Beogradu, iz oblasti energetske elektronike. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. na FTN u Novom Sadu iz oblasti električnih merenja.
Od 1981. do 1987. radio je kao asistent na katedri za energetske pretvarače i primenu, na elektro odseku FTN-a, grupa predmeta iz oblasti električnih mašina i regulacije. Od 1987. do 1999. god. radio je u Inovacionom centru Instituta za bakar u Boru, na razvoju uređaja iz oblasti; energetske elektronike, elektrotermije, elektrohemije i električnih merenja. Od 1999. zaposlen je u Elektroistokovom (sada JP EMS) pogonu u Boru. Za svoj rad dobio je i značajna društvena priznanja kao što su; Zlatna medalja Društva pronalazača grada Bora, Oktobarska nagrada grada Bora i td.
Autor je velikog broja uređaja iz pomenutih oblasti. Objavio je oko 50 naučnih i stručnih radova iz oblasti energetske elektronike i električnih merenja.
Do sada je objavio i knjige:
Tranzistorski pretvarači snage (dva izdanja)
Tiristorski pretvarači (dva izdanja)
Prekidačka napajanja
Tranzistorski pretvarači

autor Radojle Radetić

9 naslova [prikazano 1-5]

Radojle Radetić

Broširani povez, Agencija EHO, 2020, ISBN: 978-86-80134-33-8, latinica
U knjizi “Indukciono grejanje metala – Teorija i praksa” elementi teorije i praktičnih proračuna su izneti dovoljno duboko da omoguće praktičan rad, ...
U korpu 2200 din

Radojle Radetić

Broširani povez, Agencija EHO, 2018, ISBN: 978-86-80134-21-5, latinica
Veliki uspeh prvog izdanja i interesovanje koje je ono pobudilo kod čitalaca ohrabrilo je autora da uloži dodatni trud i pripremi ovo drugo izdanje. ...
U korpu 1980 din

Radojle Radetić

Broširani povez, Agencija EHO, 2004, ISBN: 86-7621-130-2, latinica
Sa ovom knjigom, prate se aktuelna pitanja i upotpunjuje literatura iz oblasti Energetske elektronike na našem jeziku. Knjiga je obima oko 400 ...
U korpu 2090 din

Radojle Radetić

Broširani povez, Agencija EHO, 2011, ISBN: 978-86-87495-25-8, latinica
U našoj zemlji, energetska elektronika ili njena uža oblast energetski pretvarači, izučava se na svim elektrotehničkim fakultetima, višim školama, a ...
U korpu 2090 din

Radojle Radetić

Broširani povez, Agencija EHO, 2005, ISBN: 86-7621-137-X, latinica
Sa ovom knjigom upotpunjuje se literatura iz oblasti Energetske elektronike na našem jeziku. Knjiga je obima oko 150 stranica sa oko 120 slika, dosta ...
U korpu 1870 din