knjizara.com
Priručnik za vežbe iz psihopatologije detinjstva i mladosti

Ksenija Kondić, Tešo Popović (autor)

Priručnik za vežbe iz psihopatologije detinjstva i mladosti
rasprodato

Ovaj prirucnik prvenstveno ima za cilj da studentima psihologije pruži, u okviru predmeta PSIHOPATOLOGIJA DETINJSTVA I MLADOSTI, klinicki materijal za obavljanje redovnih studentskih vežbi. Izloženi slucajevi treba da predstavljaju "prakticnu" dopunu teorijskom gradivu u okviru predmetne nastave. Oni treba da na konkretnom materijalu omoguce studentu upoznavanje sa klinickom slikom, strukturom i dinamikom poremecaja razvojnog doba.Nacin izlaganja prikazanih slucajeva iz prakse, je u funkciji boljeg osposobljavanja za samostalnu primenu intervjua sa roditeljima kao noseceg instrumenta u okviru psihodijagnostike razvojnog doba.Dat

je i minimalni recnik, koji se pokazao veoma korisnim, nekih najcešce korišcenih pojmova iz oblasti dinamske psihologije, a koji u strucnim tekstovima nisu uvek do kraja objašnjeni.


Ostali naslovi iz oblasti: Psihologija

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju; 2001;