Praktična primena posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

sa prilozima

Praktična primena posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

rasprodato

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika je zaključen 31. januara 2009. godine. Zaključili su ga reprezentativni sindikati: Sindikat obrazovanja Srbije, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije ,"Nezavisnost" i Vlada Republike Srbije, objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 12 od 13. februara 2009. godine, i stupio je na snagu 21.februara 2009. godine.


Specifičnost radnih odnosa u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, kao obrazovno vaspitnim ustanovama, nameće potrebu da se na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u tim ustanovama, osim ovog Ugovora, primenjuje više zakona i drugih pravnih akata kojima se na opši ili poseban način uređuje materija radnih odnosa. Uz komentare odgovarajućeg člana Posebnog kolektivnog ugovora, a radi potpunijeg razumevanja istih, su komentarisane i odgovarajuće odredbe drugih zakona koji su takođe uredili materiju koju uređuje ovaj Ugovor, kao što su: Zakon o radu, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Zakon o štrajku, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova i odgovarajući podzakonski akti.
Na uočljiv i jasan način su naznačene odredbe ovog ugovora, koje na drukčiji ili nov način, regulišu određeni radno-pravni odnos, u odnosu na ranije važeći Kolektivni ugovor ( "Sl. glasnik RS", br. 86/2005).
Značajno mestu u ovoj knjizi predstavlja primer (model) detaljno obrađenog Pravilnika o radu (100 članova) koji je usklađen sa ovim Posebnim kolektivnim ugovorom.
PRILOG: POTPUNI TEKSTOVI SVIH NAPRED NAVEDENIH ZAKONA, na koje se autor pozivao prilikom pisanja ove knjige i tekst OPŠTEG KOLEKTIVNOG ugovora sa Aneksom I i Aneksom II.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Radno pravo , Radni odnosi , Kolektivni ugovori
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2009; ćirilica; 25 cm; 264 str.; 978-86-7889-328-5;