knjizara.com
Piter Suber

Pit?r Sub?r fil?z?f je p? ?sn?vn?m ?br?z?v?nju, pr?d?v?č n? H?rv?rduniv?rzit?tu, viši istr?živ?č u SPARC-u (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition), pr?f?s?r fil?z?fi?? n? k?l?džu ?rl?m, ruk?v?dil?c pr???kt? „?tv?r?n pristup n? H?rv?rd univ?rzit?tu“, pr?d?v?č u B?rkm?n c?ntru z? Int?rn?t i društv?, dir?kt?r K?nc?l?ri?? z? ?k?d?msku k?munik?ci?u Bibli?t?k? H?rv?rd?. P? ?pšt?? s?g?l?sn?sti, ?n ?? pr?dv?dnik p?kr?t? z? ?tv?r?ni pristupu sv?tu. D?bitnik ?? n?gr?d? ?m?ričk?g bibli?t?čk?g udruž?nj? z? 2011. g?dinu.

autor Piter Suber

1 naslova [prikazano 1-1]

Piter Suber

Tvrd povez, Clio, 2017, ISBN: 978-86-909677-3-5, latinica
Otvoreni pristup naučnom znanju podrazumeva da svaki čovek koji ima pristup Internetu bilo gde u svetu ima pravo da čita, preuzima, čuva, štampa i ...
U korpu

935 din

Stara cena:1100 din

Ušteda:165 din (15%)