Petar St. Marković

Petar St. Marković (1869-1952) je jedna od najmarkantnijih ličnosti zemunske istorije, doktor prava i advokat. Sin uglednog zemunskog gradonačelnika, i sam je biran na tu funkciju i to u dva maha, u dve različite države - 1907. do 1914. i 1926. do 1930. godine - što nesumnjivo svedoči o velikom ugledu kojeg je uživao kod svojih sugrađana. Taj ugled stekao je izuzetnim drštvenim angažovanjem u mnogim sportskim i kulturno-prosvetnim i humanitarnim organizacijama u gradu (bio je predsednik Srpske pravoslavne crkvene opštine, Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Matica”, zemunskog ogranka Rotari kluba, opštinskog odbora “Jadranske straže”, Srpske crkvene pevačke zadruge, član uprave Sokolskog društva... da pomenemo samo najvažnije), ali i svojim slikarskim i književnim opusom. Dosta je pisao o istoriji Zemuna, ali je malo toga objavio, uglavnom po listvima i časopisima, a kapitalno delo mu je “Zemun od najstariji vremena pa do danas” objavljeno još 1896. godine. Aktivan do kraja života, poslednja važna funkcija koju je vršio bila je predsednik Inicijativnog odbora za osnivanje zemunskog Zavičajnog muzeja.

autor Petar St. Marković

1 naslova [prikazano 1-1]

Zemun od najstariji vremena pa do danas

Petar St. Marković

Tvrd povez, Most Art, 2004, ISBN: 86-84149-08-4, ćirilica
Reprint izdanja višemilenijumske istorije Zemuna iz 1896. godine, autora Petra Markovića, uglednog građanina Zemuna, gradonačelnika, pisca, slikara. ...

Rasprodato