knjizara.com
Pesničke vertikale Ljubomira Simovića
zbornik radova

Pesničke vertikale Ljubomira Simovića
660 din
U korpu

Zbornik Pesničke vertikale Ljubomira Simovića okuplja radove sa naučnog skupa (čiji je urednik prof. dr Aleksandar Jovanović) održanog na Blagovesti 2010. godine u Trebinju. Pored Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, kao suizdavači pojavljuju se beogradski Učiteljski fakultet i Opština Trebinje. Zbornik o poeziji Ljubomira Simovića, jednog od vodećih savremenih srpskih pesnika, trinaesta je knjiga proistekla iz projekta poetičkih istraživanja srpske poezije XX veka. Projekat je pre dve decenije zasnovao prof. dr Novica Petković, čije je mesto rukovodioca projekta nasledio prof. dr Jovan Delić. Do sada su izašl

i zbornici posvećeni Momčilu Nastasijeviću, Branku Miljkoviću, Vasku Popi, Rastku Petroviću, Vladislavu Petkoviću Disu, Simi Panduroviću, Milanu Rakiću, Ivanu V. Laliću, Jovanu Dučiću, Jovanu Hristiću, Stevanu Raičkoviću i Miodragu Pavloviću. „Pevanje iz individualne i kolektivne pozicije (umnoženi ili kolektivni glas pesničkog subjekta), smenjivanje urbane i folklorne lek-sike, himničnog i razgovornog tona, korišćenje vezanog i slobodnog stiha [...] poimanje sveta kao knjige/pisma, ali, isto tako, motivi malih stvari, zapadnosrbijanski pejzaži, pijace prepune boja i obilje plodova, donji sve-tovi koji se uzdižu do gornjih, i gornji koji se urušavaju u donje - sve to čini Simovićeve stihove prepoznatljivim i nezamenljivim u našoj savremenoj poeziji." (Aleksandar Jovanović, Uvodne napomene) Zbornik sadrži ukupno dvadeset i tri rada, komponovana u četiri celine, od opštije do uže postavljenih tema. Zastupljeni su sledeći autori (većinom iz Beograda, ali i Novog Sada, Banje Luke, Nikšića i Peskare): Aleksandar Jovanović, Petar Pijanović, Jovan Delić, Ranko Popović, Radivoje Mikić, Predrag Petrović, Goran Radonjić, ?orđe Despić, Bojan ?orđević, Tihomir Brajović, Mileta Aćimović Ivkov, Miodrag Maticki, Slađana Jaćimović, Svetlana Šeatović Dimitrijević, Dragan Hamović, Bojan Jović, Valentina Hamović, Snežana Samardžija, Aleksandar Milano-vić, Sanja Paripović, Bojan Čolak, Jelena Novaković i Persida Lazarević di ?akomo. U radovima je razmatran širok repertoar tema o pesničkom korpusu nastajalom više od pola veka: eksplicitna poetika, prožimanje klasici-stičke i nacionalno-folklorne tradicijske linije, dijalogičnost, tipovi oneobičenja, (ne)mogućnost završetka pesme, pesnička mitologija, pesnička retorika, struktura pesničkih slika i struktura pesama, ironijski tretman teme apokalipse, lirske minijature, kratki govorni oblici, funkcija poređenja, metrička struktura, postupak simbolizacije. Predmet tumačenja bili s u i putopisni aspekt Simovićeve poezije, lik Bogorodice, etika kosovskog opredeljenja, koncepcije izdanja izabranih pesama, srodnosti sa Danojlićevom poezijom, odjeci pesnikovog dela u francuskom kulturnom prostoru, kao i njegove veze sa srednjovekovnom italijanskom poezijom.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Srpska književnost (studije)
Ostali naslovi iz oblasti: Istorija i teorija književnosti

Izdavač: Institut za književnost i umetnost; 2011; Broširani povez; ćirilica; 19 cm; 512 str.; 978-86-7095-170-9;