Osnovi marketinga

Dejvid Džober, Džon Fahi (autor)

Osnovi marketinga

rasprodato

Osnovi marketinga jedna je od najboljih evropskih knjiga u oblasti marketinga. Autori su vrhunski akademski stručnjaci u oblasti marketinga – David Jobber, profesor marketinga na Univerzitetu u Bredfordu i John Fahy, profesor marketinga na Univerzitetu u Limeriku, u Irskoj. Njen sadržaj i organizacija na najbolji mogući način odražavaju promene u teoriji i praksi marketinga.

U knjizi Osnovi marketinga na veoma koncizan, razumljiv i, može se slobodno reći, uzbudljiv način obrađene su ključne teme segmentacije, ciljanja i pozicioniranja, pri čemu je posebna pažnja posvećena najnovijim konceptima, alatima i tehnikama marketinga kao što su vrednost brenda, vrednost kupca, relacioni marketing, mobilni marketing, marketing zasnovan na bazama podataka, integrisane marketinške komunikacije koje su od suštinskog značaja za razvoj i primenu efikasnih strategija marketinga.
Knjiga pruža uvid u širok spektar različitih primena i primera marketinga. Odličan izbor zanimljivih i relevantnih primera koji se odnose na najpoznatije evropske i globalne brendove i kompanije omogućio je autorima da marketing prikažu na veoma upečatljiv način. Širok geografski spektar primera marketinga daje knjizi izrazitu dimenziju internacionalnosti.
Pedagoški pristup čini posebnu vrednost ove knjige. Ona je struktuirana tako da u najvećoj mogućoj meri zainteresuje studenta za marketing i da učenje bude razumljivo i delotvorno. Na početku svakog poglavlja navedene su teme koje su obrađene i skup ciljeva koji predstavlja svojevrsnu mapu o onome što se nalazi u tekstu koji sledi u datom poglavlju. Svako poglavlje počinje vinjetom koja čitaoca na poseban način uvodi u glavnu temu poglavlja. Ključni koncepti i modeli marketinga ilustrovani su pomoću slika, grafikona i tabela. Pažljivo odabrane oglasne poruke prikazuju „marketing u akciji“. Odeljci „E-marketing“ objašnjavaju kako informaciono-komunikacione tehnologije utiču na marketing. Internet vežbe podstiču studente da podatke prikupljaju sa interneta. Svako poglavlje sadrži raspravu koja je napisana tako da teoriju demonstrira u praksi. Knjiga sadrži i druga pedagoška pomagala koja olakšavaju učenje datog gradiva.
S obzirom na to da je knjiga Osnovi marketinga napisana prema najvišim evropskim standardima koji važe za pisanje univerzitetskih udžbenika, ona predstavlja odličan materijal za predmet „Uvod u marketing“, odnosno „Principi marketinga“ koji se izučava na fakultetima i visokim školama u Srbiji.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Brend , Prodaja , Distribucija , Sistemi pisanja i pisma , Znaci i simboli , Šifre , Grafičko predstavljanje , Marka proizvoda , Robna marka
Ostali naslovi iz oblasti: Marketing

Izdavač: Data status; 2. izdanje, 2006; latinica; 26 cm; 390 str.; 86-7478-023-7;