Miodrag Milanović

Miodrag Milanović

Istoričar Miodrag Milanović pripada svetskom kruguistoričara - strukturalista, živo zainteresovan da re--konstruiše drevne korene srpskog naroda. Pre gna n tankritičan stav autora se ne pokazuje tek u samostal nostisuda koji se ne samo razlikuje od drugih, već se odmahrazračunava sa tim drugim (pozitivisti, tito is ti čkiistoričari, Bečko- berlinska škola), kao što se pokazujeu spremnosti ovog istražitelja drevne pro š losti Srbada porekne dela koja kritikuje, smatrajući sebe pozvanimi ovlaštenim da to čini, s jedne strane svojim sigurnimznanjem i još više svojim kriteri ju mom u istori ogra -fiji, nezadovoljan stanjem oficijelne srpske isto ri -ogra fije – konvencionalne i komformi stičke. U svojojrekonstrukciji srpske povesti koristi, pored isto rij -skih vesti i relevantne naučne litera ture, sa velikompregnancijom, arheološke, etnogra f ske i mitološkeizvore. Konačan ishod ovog is to ri ograf skog poduhvataje do te mere uspešan da mo žemo govoriti o novomkritičkom glasu koji svakako treba podržati. Za knjiguSrpski stari vek dobio je plaketu Karađorđe i nagraduMilan Đ. Milićević (prvi sekretar SANU i osnivač SKZ).
Ognjenka Mihajlović

autor Miodrag Milanović

7 naslova [prikazano 1-5]

Tajni život Nikole Tesle

Miodrag Milanović

Miroslav, 2006, ISBN: 86-7056-013-5, ćirilica
U godini posvećenoj Nikoli Tesli, objavljeno je na desetine knjiga o velikanu našeg porekla koji je svojim izumima zadužio, ali, i promenio svet ...

U korpu 495 din


Srpski stari vek

Miodrag Milanović

Broširani povez, Vandalija, 2015, ISBN: 978-86-911149-8-5, ćirilica

U korpu 1320 din


Svetska blaga, izgubljena i nađena

Miodrag Milanović

Broširani povez, Vandalija, 2012, ISBN: 978-86-911149-3-0, ćirilica
Da li ste spremni da prokrstarite zemljinom kuglom uzduž i popreko u potrazi za blagom? Ako jeste,onda je ovo knjiga kao stvorena za Vas - unutar ...

U korpu 1056 din


Lečiti neizlečivo, živeti bez psorijaze

Miodrag Milanović

Vandalija, 2013, ISBN: 978-86-911149-4-7, latinica
Dr Pero Višnjić (1935. Foča, Bosna i Hercegovina), specijalista je opšte medicine. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu; životni put ga je vodio, ...

U korpu 880 din


Pisani izvori i komentari o povesti Srba sa hronologijom

Miodrag Milanović

Vandalija, 2013, ISBN: 978-86-911149-5-4, ćirilica
Preko 300 pisanih izvora (inskriptorije, hronike, putopisi, istorijska dela) sa 2300 citata od petog veka pre naše ere do poznog Srednjeg veka uz ...

U korpu 1320 din