Miodrag Majić

Miodrag Majić (Beograd, 1969) sudija je Apelacionog suda u Beogradu. Doktorirao je krivično pravo specijalizujući se za međunarodno-krivičnopravnu oblast. Samostalno i u koautorstvu, objavio je deset monografija i više od trideset članaka iz oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava, i učestvovao je u izradi najznačajnijih zakona u ovim oblastima. Predsednik je Upravnog odbora i jedan od osnivača Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS). Već desetak godina redovno objavljuje tekstove na svom blogu, u kojima otvoreno govori o korupciji, nepotizmu i političkim pritiscima u pravosuđu.

autor Miodrag Majić

6 naslova [prikazano 1-5]

Primena međunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima

Miodrag Majić

Službeni glasnik, 2009, ISBN: 978-86-519-0160-0, ćirilica
Knjiga sadrži odgovore na otvorena pitanja primene međunarodnog krivičnog prava. Sastoji se iz tri dela: 1) Nacionalno i međunarodno krivično pravo i ...

U korpu 825 din


Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Miodrag Majić

Službeni glasnik, 2009, ISBN: 978-86-519-0139-6, ćirilica

U korpu 297 din


Komentar Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Goran Ilić, Momčilo Grubač, Miodrag Majić

Broširani povez, Službeni glasnik, 2009, ISBN: 978-86-519-0347-5, ćirilica

U korpu 1650 din


Krivično procesno pravo (Praktikum za pripremu pravosudnog ispita - knjiga 15)

Miodrag Majić

Broširani povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-1637-6, ćirilica
„Pri izradi Praktikuma, primenjena je metodologija saglasno kojoj je kod svake od oblasti koja definiše određenu fazu postupka najpre dato kraće ...

U korpu 880 din


Komentar Zakonika o krivičnom postupku

Aleksandar Trešnjev, Goran P. Ilić, Slobodan Beljanski, Miodrag Majić

Tvrd povez, Službeni glasnik, 2018, ISBN: 978-86-519-2227-8, ćirilica
Iako važeći Zakonik o krivičnom postupku ne može više da bude označen kao „novi“ krivičnoprocesni kodeks, brojna su pitanja koja i dalje iskrsavaju u ...

U korpu 4000 din