Milan Vujaklija

Milan Vujaklija (1891-1955) stekao je ugled prevodima A. Šopenhauera, E. T. A. Hofmana i F. Šilera. Sistematičan i marljiv, najveći deo svoje radne i intelektualne energije M. Vujaklija ipak je posvetio leksikografskoj nauci. U Uvodu višetomnog i još do kraja nedoštampanog Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika Aleksandar Belić pominje Milana Vujakliju kao jednog od naučnih saradnika koji su 1947. nastavili rad na rečniku (započetom još u XIX v.), a za izvore ovog velikog rečnika SANU, korišćeni su svi Vujaklijini prevodi i, naravno, Leksikon stranih reči izraza (dva izdanja – 1937. i 1954). Rad na svom životnom delu započeo je Vujaklija sredinom dvadesetih godina, a prvo izdanje dočekano je kao događaj prvoga reda u istoriji srpske leksikografije i nacionalne kulture. * Prvo izdanje Leksikona stranih reči i izraza Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Ristića i dr Radomira Aleksića, izašlo je 1954. godine. * Redakcija „Prosvete“ preduzela je 1987. pripremanje novog, dopunjenog izdanja Vujaklijinog Leksikona stranih reči i izraza , u kojem bi se našle sasvim nove i mnoge iznova uvedene reči i izrazi. Tako je za ovo izdanje pripremljeno blizu 4.000 novih reči i fraza. U ovom izdanju Vujaklijin Leksikon sadrži preko 50. 000 reči i izraza.Prilikom rada na ovom izdanju , redaktori su se služili brojnim rečnicima i priručnicima, između ostalih: Vojni leksikon (Beograd, 1981), Ekonomska enciklopedija (Beograd, 1984), Enciklopedijski rečnik nauka o jeziku O. Dikroa i C. Todorova (Beograd, 1987), Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola Dž. K. Kupera (Beograd, 1986), Rečnik književnih termina (Beograd, 1985), Psihološki rečnik Dragana Krstića ( beograd, 1988), Rečnik novih reči Jovana Ćirilova (Beograd, 1982), Rečnik stranih reči Radomira Aleksića (Beograd, 1978), Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klajića (Zagreb, 1988), Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku-hrvatskosrpskom jeziku Abdulaha Škaljića (Sarajevo, 1973), Dictionary of Political Thought Rodžera Skrutona (London, 1983), Larousse, Dictionnaire en 1volume (Pariz, 1990), Random House Dictionary of the English Language, The Unbridged Edition (Njujork, 1989), Slovar inostrannih slov , VII izdanje (Moskva, 1980) itd.

autor Milan Vujaklija

1 naslova [prikazano 1-1]

Leksikon stranih reči i izraza (Novi Vujaklija)

Milan Vujaklija

Tvrd povez, Štampar Makarije, 2012, ISBN: 978-86-87019-59-1, ćirilica
Dopunjeno i osavremenjeno izdanje Leksikona stranih reči i zraza Milana Vujaklije, namenjeno novom vremenu i novim generacijama čitalaca. Ova knjiga ...

Rasprodato