knjizara.com
Menadžment ljudskih resursa

Biljana Bogićević Milikić (autor)

Menadžment ljudskih resursa
2985 din
U korpu

Menadžment ljudskih resursa je centralna tema ove knjige, koja je prevashodno namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i svima onima koji imaju interes da nešto više nauče iz ove oblasti. Knjiga ima trianest poglavlja u kojima su detaljno objašnjena izabrana tematska područja.

U prvom poglavlju, Uvod u menadžment ljudskih resursa, ukazano je na glavne karakteristike razvoja u istorijskoj dimenziji, definisana je funkcija ULJR, tipovi poslova, organizacija sektora ljudskih resursa, kao i uloga i značaj uspostavljanja veze između menadžmenta ljudskih resursa i procesa strategijskog menadžmenta.

Dr

uga glava, Analiza i dizajn posla, definiše ovu aktivnost i analizira osnovne instrumente analize posla, rezultate analize posla, elemente dizajna posla i pokazatelje za ocenjivanje kvaliteta analize posla.

Treća glava, Planiranje ljudskih resursa, definiše proces planiranja ljudskih resursa u organizaciji, ukazuje na onovne metode – kvalitativne i kvantitativne – planiranja ljudskih resursa, programe za balansiranje ponude i tražnje i indikatore kvaliteta planiranja.

U četvrtom poglavlju, Regrutacija potencijalnih kandidata, detaljno se analiziraju osnovni metodi internog i eksternog regrutovanja, alternativni metodi regrutovanja i različiti pokazatelji kvaliteta regrutovanja.

U petom poglavlju, Selekcija kandidata, analiziraju se instrumenti koji se koriste u selekciji kandidata: instrumenti za prikupljanje biografskih podataka, instrumenti za prikupljanje podataka o sposobnostima i ličnim karakteristikama i intervju. Takođe se detaljno analizira proces socijalizacije i indikatori kvaliteta selekcije.

U šestom poglavlju, Obuka zaposlenih, analiziraju se osnovne teorije učenja relevantne za proces obuke zaposlenih, osnovne faze u realizaciji obuke, načini organizovanja obuke i glavni pokazatelji kvaliteta obuke zaposlenih.

U sedmom poglavlju, Ocenjivanje performansi zaposlenih, definiše se proces ocenjivanja performansi zaposlenih, vrste performansi, nosioci ocenjivanja, ciklus ocenjivanja, instrumenti i moguće greške u ocenjivanju.

U osmom poglavlju, Razvoj zaposlenih, detaljno se analiziraju različiti pristupi razvoju zaposlenih, od tradicionalnih obrazovnih programa, preko procene razvojnog potencijala i sticanja radnog iskustva do interpersonalnih odnosa.

U devetoj glavi, Sistem zarada, definiše se sistem zarada i njegovi elementi, analiziraju strateški izbori u kreiranju sistema zarada, aktivnosti na kreiranju i upravljanju zaradama zaposlenih.

U desetom poglavlju, Zarade bazirane na performansama, analiziraju se osnovni oblici kratkoročnih i dugoročnih zarada baziranih na performansama.

U jedanaestom poglavlju, Beneficije, analiziraju se različite vrste i oblici indirektnih (nenovčanih) oblika zarada kako u razvijenim zemljama, tako i u Republici Srbiji.

U dvanaestom poglavlju, Radni odnosi i kolektivno pregovaranje, analiziraju se zakonski okviri radnih odnosa, sindikalno organizovanje zaposlenih, proces kolektivnog pregovaranja i implikacije sindikalnog organizovanja zaposlenih na menadžment ljudskih resursa.

U trinaestom poglavlju, Napuštanje organizacije, detaljno se analiziraju oblici voljnog i nevoljnog izlaska iz organizacije i metodi upravljanja fluktuacijom zaposlenih.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: HRM , Menadžment ljudskih resursa
Ostali naslovi iz oblasti: Menadžment

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 8. izdanje, 2017; Broširani povez; latinica; 24 cm; 432 str.; 978-86-403-1442-8;