knjizara.com
Medijska konstrukcija drugog tela

Aleksa Milanović (autor)

Medijska konstrukcija drugog tela
990 din
Stara cena: 1100 din
U korpu

Glavni predmet istraživanja ove doktorske disertacije jeste medijska reprezentacija, a zatim i konstrukcija postojećih oblika telesnosti, a pre svega onih koji se mogu definisati kao drugačiji ili Drugi u odnosu na uspostavljene normativne modele. U osnovne ciljeve istraživanja spadaju analiza, preispitivanje i kritika različitih vidova medijskog posredovanja tela, kao i ukazivanje na moguće mehanizme i procese društvenog konstruisanja, diskriminacije i marginalizacije Drugih i drugačijih tela. U uvodnom delu doktorske disertacije predstavljena je metodološka platforma sa koje pristupam istraživanju, a reč je transdisciplinarnim studijama tela. Prvo pogla

vlje zasnovano je na kritičkoj teoretizaciji tela koja ima uporište u poststrukturalizmu. Ovo poglavlje se sastoji iz dva potpoglavlja od kojih se u prvom telo analizira pre svega sa stanovišta teorije teksta, a zatim i sa stanovišta studije kulture, dok se u drugom potpoglavlju analiziraju koncepti Drugog i Drugosti sa stanovišta nekoliko različitih teorijskih platformi. Drugo poglavlje fokusirano je na analizu dva različita tipa medijskog posredovanja tela koji su obrađeni u okviru dva zasebna potpoglavlja. Prvo potpoglavlje se bavi analizom i kritikom medicinskih tekstova koji su zaslužni za konstrukciji i vrednosnu hijerarhizaciju različitih tipova telesnosti, a posledično i za marginalizaciju Drugog tela. I konačno, drugo potpoglavlje se bavi analizom i kritikom medijskih tekstova koji pripadaju domenu popularne kulture, sa fokusom na medij filma. Obrađena su tri filma kao studije slučaja koje se odlikuju specifičnim reprezentacijama Drugosti i Drugog tela. U zaključku su, u kratkim crtama, još jednom izložene osnovne hipoteze rada koje ukazuju na to da se znanje o telu proizvodi putem različitih diskurzivnih praksi čime se, zapravo, izvodi društveno konstruisanje tela. To dalje potvrđuje hipotezu koja upućuje na to da ne postoji jedan univerzalan model telesnosti baziran na binarnoj podeli, već da je reč o specifičnom načinu identifikacije tela u datom kulturalnom kontekstu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Komunikacija
Ostali naslovi iz oblasti: Sociologija

Izdavač: Orion Art; 2019; Broširani povez; latinica; 24 cm; 227 str.; 978-86-6389-097-8;