Liberalni nacionalizam

Jael Tamir (autor)

Liberalni nacionalizam

rasprodato

Dve velike političke iluzije, piše Jael Tamir, danas su konačno nestale: liberalna iluzija o kulturnoj neutralnosti liberalne države, i nacionalistička iluzija o postojanju nacionalno homogenih država. Jedinstvena javna kultura, bez koje državne kulture ne mogu da funkcionišu, uvek je kultura dominantne nacije. O tome upečatljivo svedoče sledeće činjenice: zvanični jezik ili jezici nikad nisu jezici svih građana, simboli korišćeni u političkim procedurama uvek referiraju na neku posebnu kulturnu tradiciju, državljanstvo se određuje na osnovu rođenja, a ne na osnovu dokaza da podnosilac zahteva prihvata liberalno - demokratske vrednosti.

Povrh toga, pokušaji da se popravi položaj manjina koji su u zapadnim zemljama preduzeti nakon Drugog svetskog rata, jasno su pokazali da nacionalne manjine nikasd neće biti potpuno ravnopravne sa većinskom nacijom.


Ostali naslovi iz oblasti: Politika

Izdavač: Filip Višnjić; 2002; Tvrd povez; latinica;