knjizara.com
Kulturna politika u oblasti muzike

Natalija Macura (autor)

Kulturna politika u oblasti muzike
544 din
Stara cena: 605 din
U korpu

Predmet ove monografije je kadrovska politika, te njena instrumentalizacija u obrazovnoj, kulturnoj i medijskoj politici. U okviru rada prikazana je kadrovska politika u ustanovama obrazovanja, medija, muzičkoj manifestaciji i kulturnoj industriji, u oblasti muzike, čime se pružio uvid u aktuelno stanje na današnjoj srpskoj kulturnopolitičkoj sceni. Pored kadrovske politike koja je jedan od instrumenata obrazovne, kulturne i medijske politike, za njeno sagledavanje korišćeni su i ostali instrumenti kulturne politike (strateško planiranje, finansije, zakonodavstvo, marketing, međunarodna saradnja). Posle pr

vog retrospektivnog dela koji se bavi prethodnim istraživanjima o položaju muzičkih kadrova kroz istoriju društva, druga celina, (od drugog do petog poglavlja), analizira uzročno-posledične odnose kulturne politike i menadžmenta u kulturi kojima su država i javne ustanove kulture prethodne Jugoslavije, tj. Srbije, od početka XX-og veka do danas uticale na razvoj muzičkog stvaralaštva. Ovaj centralni deo bavi se i analizom četiri različite oblasti koje su vezane za oblast muzike – obrazovanje, muzičke manifestacije, mediji i kulturna industrija, te njihovim teorijskim determinatama, putevima instrumentalizacije i zaključnim analizama kadrovske politike u tim oblastima. Treći, zaključni deo organizuje činjenice tako da vode razumevanju problema kadrovske politike u oblasti muzike i sadrži perspektivno, projektno-modelsko razvijanje i ispitivanje novih, efikasnijih i efektivnijih načina organizovanja, uređivanja, upravljanja i usmeravanja muzičkog stvaralaštva. Na osnovu složenih analiza, na kraju se donose preporuke za strategiju reforme kadrovske politike u institucijama obrazovanja, kulture i medija u oblasti muzike. Time je u potpunosti ostvaren cilj da se analizom stanja kadrovskih resursa u oblasti muzike sagledaju mogućnosti unapredjenja postojeće prakse i preporuče potrebni reformski koraci koji se moraju preduzeti u cilju poboljšanja ovog stanja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Kulturna politika
Ostali naslovi iz oblasti: Knjige o muzici

Izdavač: Zadužbina Andrejević; 2006; latinica; 24 cm; 109 str.; 86-7244-483-3;