Knjiga o postfilozofu

varijacije i beleške o zdravlju i bolesti

Nenad Daković (autor)

Knjiga o postfilozofu

rasprodato

Šta znači podnaslov: varijacije i beleške o zdravlju i bolesti? On je pomalo ničeanski, kao i sama knjiga. Jer, Niče je napisao Knjigu o filozofu kojoj on nije dao taj naslov a koji je mogao da glasi i Knjiga o umetniku. Ja sam napisao Knjigu o postfilozofu zato što su knjige koje se danas objavljuju kao filozofske, u stvari, postfilozofske, iako „postfilozofija“ nema jasan ni kontekst (značenje) ni denotaciju (smisao), niti ga može imati pošto se njen predmet, za razliku od filozofije („Minervina sova izleće tek u suton kada je jedan lik života već ostario“), menja i nastaje pred našim čulima, koja zbog svoje statičnosti jedva da mogu da ga uoče.

Mi, inače, imamo problem s našim predelima. Tekstovi objavljeni pod ovim naslovom pisani su kao zasebni ogledi, a onda sam shvatio da su moje zdravlje i bolest njihova zajednička nit, i da se zato, bar grafički, mogu varirati. Zato njihovi naslovi i redosled nisu od značaja. Oni su pre metafora mog tela i njegove ćudi. Sadržaj ove knjige je, prema tome, sasvim uslovan, kao i njen oblik. Na kraju, mi jedino i pišemo o bolesti i zdravlju.... Ali, vi, građanke i građani, niste filozofi, vi ste postfilozofi. U tom slučaju ovaj homofon „post“ ne znači kraj ili krizu filozofije nego upravo suprotno – njen uspon među građanima. Zato su postfilozofi građani i gospoda među filozofima. Mi smo naslednici ove afere sa specijalistima, ovog prekida i cenzure koja nas oslobađa za postfilozofiju, ovu „filozofiju koja leti“: kako bi se zaveo haos koji stvara, koji pokreće nesavremene simulakrume i uklanja jedan fantazam – najneviniju od svih destrukcija, onu platonističku...
(fragmenti iz „Knjige o postfilozofu“)


Ostali naslovi iz oblasti: Filozofija

Izdavač: Službeni glasnik; 2009; latinica; 20 cm; 359 str.; 978-86-519-0121-1;