Ketrin Verderi

Ketrin Verderi predavala je antropologiju na Univerzitetu Džons Hopkins (Johns Hopkins University), a potom i na Univerzitetu Mičigena (the University of Michigan). Od 1973. godine bavi se istraživanjima u Rumuniji koja obuhvataju teme poput etničkih odnosa, nacionalizma, političke ekonomije socijalnih nejednakosti, a od 1989. i promene socijalističkih sistema i promene vlasničkih odnosa na selu. Objavila je sledeće knjige The Vanishing Hectare, The Political Lives of Dead Bodies, What Was Socialism, and What Comes Next?, National Ideology Under Socialism i Transylvanian Villagers. Ketrin Verderi je predsednica Američkog udruženja za unapredjenje slavističkih studija (the American Association for the Advancement of Slavic Studies).

autor Ketrin Verderi

1 naslova [prikazano 1-1]

Šta je bio socijalizam i šta dolazi posle njega?

Ketrin Verderi

Fabrika knjiga, 2005, ISBN: 86-7718-023-0,
Ketrin Verderi ispituje i opisuje prirodu socijalizma kako bi što bolje razumela njegove posledice i postavila pitanje koje bi društvene forme mogle ...

U korpu 990 din