knjizara.com
English grammar for economists

Nadežda Silaški, Tatjana Đurović (autor)

English grammar for economists
1760 din
U korpu

English Grammar for Economists namenjena je prvenstveno studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na kome se predmet Engleski jezik za ekonomiste izučava četiri godine. Zajedno sa ostalim izdanjima istih autora (Engleski jezik I i II, Engleski jezik III, Engleski jezik IV i English Practice in Economics and Business) ova knjiga predstavlja celinu i kao takva služi kao nastavni i ispitni materijal.English Grammar for Economists podeljena je na dva dela. U prvom delu izložena je gramatička građa, odnosno, strukture koje su vezane za specifičan diskurs ekonomskog engleskog jezika. U ovoj

knjizi se pošlo od saznanja da je potrebno razviti znanje o jeziku, ali i preciznu upotrebu tog znanja. Stoga je u gramatici vidno naglašen funkcionalni pristup u prezentiranju gramatičkih jedinica i struktura, kao i njihovih najfrekventnijih upotreba.Svaka tema gramatičke građe ima uniformnu vizuelnu strukturu - ABC strukturu, za koju je višegodišnje iskustvo pokazalo da na najkoncizniji način prezentuje gramatičku građu.U sekciji A navodi se nekoliko rečenica koje služe kao primeri za određenu gramatičku temu (Sample sentences).U delu B daje se shematski prikaz građenja uvedene gramatičke teme (Form), dok se u delu C navodi selektivan prikaz onih upotreba gramatičke teme koja se obrađuje, a koje su karakteristične za jedan stručan jezik kakav je poslovni engleski jezik (Uses).Svaka od upotreba dodatno je ilustrovana rečenicama - primerima. Drugim rečima, činilo se važnim što više ukazati na specifičnost upotrebe određenih gramatičkih struktura u kontekstu poslovnog jezika. U vezi sa prethodno rečenim dva su se metodološka kriterijuma učinila važnim.Prvo, u svim rečenicama-primerima naglasak se stavljao na upotrebu specifične leksike poslovnog engleskog jezika, kao jezičkog okruženja prezentirane građe.Drugo, gramatika je specifično područje nauke o jeziku i služi se sopstvenim operacionalnim terminima. Međutim, u ovoj knjizi nastojalo se da se stručni gramatički pojmovi svedu na minimum i da se građa prezentira kroz konvencionalne gramatičke termine za koje se smatra da su ih korisnici usvojili u prethodnom školovanju.Drugi deo knjige English Grammar for Economists sadrži dvanaest dodataka (Appendices), koji se mogu podeliti u dve grupe. U prvu grupu spadaju oni dodaci koji su prošireni deo određenih tema iz prvog dela knjige, dok drugi deo obuhvata izuzetno selektivan izbor dodataka koji se čine važnim sa aspekta upotrebe u kontekstu stručnog, poslovnog jezika.Gramatička građa u knjizi English Grammar for Economists prezentirana je na način koji odražava nastavni plan i program uobičajen za nastavu poslovnog i ekonomskog engleskog jezika, pa je kao takvu mogu koristiti ne samo studenti ekonomskih fakulteta, nego i polaznici različitih kurseva, kao i oni čija profesija zahteva poznavanje specifične, stručne upotrebe engleskog jezika, a za proveravanje i usavršavanje znanja gramatičkih struktura engleskog jezika.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Engleski jezik , Gramatika , Ekonomska terminologija
Ostali naslovi iz oblasti: Strani jezici , , Ekonomija

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 19. izdanje, 2018; Broširani povez; latinica; 29 cm; 251 str.; 978-86-403-1445-9;