knjizara.com
Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom

Radovan Kovačević (autor)

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom
4080 din
U korpu

U knjizi su obrađene ključne karakteristike ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom, polazeći od nastanka Kraljevine Srbije, za vreme Kraljevine Jugoslavije, zatim iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), odnosno Savezne Republike Jugoslavije (SRJ), do savremenih tendencija u odnosima Srbije sa inostranstvom.Knjiga je podeljena u pet delova, pri čemu se svaki deo odnosi na jedno razdoblje u razvoju ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom.U okviru prvog dela obrađuje se položaj jedne zemlje u međunarodnoj podeli rada. Analiziraju se karakteristike međunarodnog ekonomskog okruženja i njihov uticaj na položaj zemlje u svetskoj privredi. Zatim se o

brađuju unutrašnji faktori koji opredeljuju položaj zemlje u međunarodnoj podeli rada.Drugi deo knjige obrađuje probleme i karakteristike spoljne trgovine Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije. Nakon analize trgovinskih odnosa Srbije i Austro-Ugarske, pristupa se istraživanju karakterističnih tendencija spoljne trgovine Jugoslavije između dva rata. Ispituju se performanse trgovinskog bilansa, kao i strukturne i regionalne karakteristike robne trgovine.U okviru trećeg dela knjige istražuju se osnovne karakteristike sistema ekonomskih odnosa sa inostranstvom, uz analizu glavnih karakteristika spoljne trgovine i platnog bilansa, kao i odnosa sa regionalnim ekonomskim grupacijama i međunarodnim ekonomskim organizacijama.U četvrtom delu knjige analiziraju se stanje u privredi SRJ posle raspada SFRJ i posledice ekonomskih sankcija na našu zemlju. Obrađuje se platni bilans i njegova struktura, spoljna trgovina i njene karakteristike i nerobna razmena sa inostranstvom.U završnom, petom delu knjige analiziraju se osnovne karakteristike i tendencije ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom u periodu posle 2000. godine. Ispituju se tokovi robne trgovine sa inostranstvom i odlike platnog bilansa, strane direktne investicije, zaduživanje Srbije u inostranstvu, otvaranje privrede prema inostranstvu, konkurentnost izvoza, investiciona klima u zemlji i politika deviznog kursa dinara i njen uticaj na izvoz.Knjiga je udžbenik za istoimeni predmet na dodiplomskim studijama na smeru Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali je namenjena i istraživačima i čitaocima koji se bave materijom ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Međunarodni ekonomski odnosi , Srbija
Ostali naslovi iz oblasti: Politika

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 4. izdanje, 2010; Broširani povez; latinica; 24 cm; 444 str.; 978-86-403-1067-3;