knjizara.com
Anri Bergson
Anri Bergson

Anri Bergson (Pariz, 18. oktobar 1859. - Pariz, 4. januar 1941.), francuski filozof.
Anri Bergson je veliki filozof koji je ostavio traga u 20. veku. Bio je izvrstan matematičar, a zatim prelazi na humanističke nauke. Predao je dva doktorata: Esej o neposrednim datostima svesti, i jedan na latinskom o Aristotelovom shvatanju mesta. Predaje na koledžu de France , sluša ga Etijen Gilsone, T.E.Eliot, predaje i u Americi, član je francuske akademije i to kao prvi jevrej koji je ušao u nju. Imao je i političku karijeru, umire sa 81 godinu. Naginjao je katoličanstvu, a da nikada nije prešao na njega, a 1927. dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Čitava filozofija mu je spiritualistička alternativa pozitivizmu 20. veka.
Dela
- Materija i pamćenje
- Stvarateljska evolucija (ovo mu je najbitnije delo, a zbog te evolucije katolička crkva ga nije volela)
Temeljna Bergsonova intuicija koja hrani njegovu filozofsku spekulaciju skupljena je u iskaz da vreme nije atomičko već ono što traje. Time je izjednačio vreme i trajanje (DUREÉ). Pod uticajem pozitivizma i prirodnih nauka na vreme se gledalo kao i na prostor – da je deljivo na delove međusobno različite po tome što je pre, a što posle. Bergson smatra da to nije tako pa se utiče neposrednim datostima svesti: vreme nije nešto poput tačaka već kontinuirano i protežno, sastavljeno od dimenzija: prošlost, sadašnjost i budućnost.
Ispitujući činjenice svesti vidimo da one nisu homogene već da se svest sastoji od heterogenih međusobno prožimajućih momenata koji konstituišu jedno trajanje. Vreme je zbog toga suslednost trajne svesti pa je u svojoj biti trajanje, proces u neprestanom obogaćivanju te je nedeljivo. Trajanje osim datosti svesti karakteriše čitavu stvarnost – stvarnost nema kao najviši princip bitak već je poslednji princip svekolike stvarnosti životni zamah, ELAN VITAL. Zaista je stvaralačka evolucija sa bitnom karakteristikom trajanja, a koja je onda metoda istraživanja takve stvarnosti?
Metoda ne može biti pozitivistička – ona je pogodna za stvarnost koju reducira na šeme, a nije pogodna za filozofiju – tu je potrebna metoda koja je u mogućnosti približiti se stvarnosti, a da je ne iskrivi. Ta metoda ne dolazi od ratia – on je kompetentan samo za atomičnu stvarnost. Zato je naša metoda intuicija koja povezuje instinkt i intelekt.
Statička religija temelji se na pripovedanju kojim se čovek brani od štetnih uticaja, a motivirana je obećanjem večne kazne ili nagrade. Dinamička religija temelji se na intuiciji apsolutnoga i na mističnom sedinjenju sa njim tako da je praktični vid ove religije mistični život. Tu Bergson proučava grčki i istočni misticizam, jevrejske proroke i hrišćansku mistiku pa zaključuje da je mistika hrišćanstva jedina koja je uspela u posvemašnjoj meri – tu se mistika skroz iskristalizovala. Ovde Bergson stiže do Božje opstojnosti koju postavlja na temeljima skroz drugačijim od logičkih, za koje drži da ne dokazuju ništa: potrebno je ovde verovati misticima – to su eksperti koji znaju o čemu govore baš kako verujemo doktoru kad je u pitanju naše zdravlje. Počekom 20. veka u Francuskoj se formira bergsonovska škola na koju utiče anglosaksonski pragmatizam, a koja ide dalje od Bergsona. On je pak na svojoj samrti zaželeo da mu se spale spisi pa nam od njega nije ništa ostalo osim nekih.

autor Anri Bergson

4 naslova [prikazano 1-4]

Anri Bergson

Broširani povez, Centar za izučavanje tradicije - Ukronija, 2020, ISBN: 978-86-6002-052-1, latinica
Francuski filozof Anri Bergson tvrdio je da ne postoji ništa u filozofiji što ne može biti kazano svakodnevnim jezikom. Upravo takvim stilom, Bergson ...
U korpu

748 din

Stara cena:880 din

Ušteda:132 din (15%)


Anri Bergson

Broširani povez, Algoritam, 2016, ISBN: 978-86-7662-149-1, latinica
Ma koliko da je još nepotpuna, istorija razvoja života omogućava nam već da nazremo kako se inteligencija izgradila neprekidnim napredovanjem, duž ...
U korpu 1210 din

Anri Bergson

Broširani povez, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2011, ISBN: 978-86-7543-223-4, latinica
Već duže vremena su nas naši prijatelji nagovarali da u jednu celinu objedinimo studije koje su se pojavile u različitim, sada već nedostupnim ...
U korpu 2750 din

Anri Bergson

Broširani povez, Fedon, 2013, ISBN: 978-86-86525-52-9, latinica
Dugo je Anri Bergson bio skrajnuta filozofska figura, uprkos tome što niko ozbiljan nije osporavao njegov značaj, ali se i niko dovoljno ozbiljan ...
U korpu

1393 din

Stara cena:1833 din

Ušteda:440 din (24%)