Aleksandar Raković

Aleksandar Raković

Aleksandar Raković je rođen 21. juna 1972. u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu Jugoslovenska javnost i Irska revolucija 1916-1923. odbranio je 10. jula 2007. na Katedri za istoriju Jugoslavije. Doktorsku disertaciju Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968. Izazov socijalističkom društvu odbranio je 18. januara 2011. takođe na Katedri za istoriju Jugoslavije.Objavio je knjige Jugosloveni i Irska revolucija 1916-1923. (2009) i Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968. Izazov socijalističkom društvu (2011).Koautor je knjige Univerzitet i srpska teologija: istorijski i prosvetni kontekst osnivanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu (2010) (sa Bogoljubom Šijakovićem).
Naučno zvanje naučni saradnik stekao je 5. oktobra 2011.
Od 2001. do 2003. bio je savetnik u Saveznom ministarstvu vera i Saveznom sekretarijatu za vere. Od februara 2005. do januara 2008. bio je upravnik Informaciono-dokumentacionog centra Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Od februara 2008. do septembra 2008. bio je pomoćnik direktora Arhiva Srbije. Od septembra 2008. je savetnik za međunarodne odnose u Ministarstvu vera Republike Srbije. U ime Republike Srbije podneo je pet referata i govorio na četiri godišnja sastanka OEBS-a o ljudskim pravima i verskim slobodama: u Varšavi (2009. i 2011) i Beču (2010. i 2011). Koordinator je Međuverskog dijaloga Republike Srbije i Republike Indonezije (2011-2012).

autor Aleksandar Raković

3 naslova [prikazano 1-3]

Jugosloveni i Irska revolucija 1916-1923

Aleksandar Raković

Službeni glasnik, 2009, ISBN: 978-86-519-0266-9, ćirilica
Knjiga istoričara Aleksandra Rakovića posvećena je u javnosti nedovoljno poznatim ovdašnjim relacijama, odnosima i uticajima između događaja u Irskoj ...

Rasprodato

Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968

Aleksandar Raković

Tvrd povez, Arhipelag, 2012, ISBN: 978-86-523-0023-5, ćirilica
Uzbudljiva i zanimljivo napisana istorija jugoslovenskog rokenrola od klasičnog, preko električarskog rokenrola, do bitnika i hipika. Nastala na ...

Rasprodato

Istorija, vera, politika

Aleksandar Raković

Bernar, 2016, ISBN: 978-86-6431-038-3, ćirilica

Rasprodato