Zakon o deviznom poslovanju i kreditnim poslovima sa inostranstvom

sa podzakonskim aktima

Zakon o deviznom poslovanju i kreditnim poslovima sa inostranstvom

rasprodato

Ovo izdanje sadrži potpun tekst Zakona o deviznom poslovanju i 18 podzakonskih akata i Zakon o kreditnim poslovima sa inostranstvom i 4 podzakonska akta.


Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Poslovni biro; 2005; b5;