Trovanja - priručnik

prevencija, dijagnoza i lečenje

Bev-Lorejn Tru, Robert H. Drajzbah (autor)

Trovanja - priručnik

1599 din

U korpu

Trinaesto americko izdanje TROVANJA – prevencija, dijagnoza i lecenje autora prof. dr Roberta Dreisbacha i doktorke Bev-Lorraine True, a trece po redosledu prevoda u našoj zemlji, od kojih su prva dva rasprodata u veoma kratkom roku, omogucuje brzo i izvanredno snalaženje u lecenju pacijenata sa akutnim i hronicnim trovanjima.

Tu su (ukljucujuci i veoma informativan indeks) na skoro 700 stranica teksta sa brojnim tabelama i najnovijom relevantnom literaturom uz svako poglavlje, dati podaci o najcešcim okolnostima trovanja pojedinim hemijskim materijama ili ujedima pauka i zmija, postavljanju dijagnoze za akutna i hronicna trovanja, laboratorijskim nalazima, prevenciji, lecenju (podeljenom na hitne i opšte mere), ukljucujuci i prognozu trovanja. Tekst je napisan bez ikakvih suvišnosti, veoma jasno i savremeno.
To omogucuje terapeutima da brzo prepoznaju trovanje koje se po pocetnim simptomima i znacima intoksikacije neretko podudara sa simptomima i znacima drugih internih oboljenja. Kada se trovanje prepozna, što se prema opisu datom u knjizi u najvecem broju slucajeva može postici i u ambulantnim uslovima, stvorice se veoma povoljni izgledi i za potpuno izlecenje pacijenta u daljem toku. Naime, pošto je vreme najvažniji cinilac kod akutnih trovanja, pravovremeno prepoznati trovanje i pružiti otrovanom hitnu pomoc, i što brže ga prevesti u bolnicku ustanovu predstavlja osnovu uspeha. Nasuprot tome, ako se trovanje ne prepozna blagovremeno i ako se pacijent šeta od jedne zdravstvene ustanove do druge, šanse da preživi uveliko su umanjene.
Ima još nešto što ovu knjigu cini jedinstvenom medu drugim klinickim toksikologijama u svetu. To je da ona, pored detaljnih poglavlja o otrovima u poljoprivredi, industriji i medicini (gde su zastupljeni svi lekovi po pripadnosti njihovim terapijskim grupama) i otrovnih biljaka i životinja, sadrži i znacajno poglavlje o otrovima u domacinstvu. Tu su pored sapuna, deterdženata, raznih boja, mamaca za ribe, praškova za pranje posuda, šibica i drugih hemijskih materija dati podaci i o kozmetickim preparatima (losioni za uvijanje kose, depilatori, boje za trepavice, puderi za lice, lak za kosu i drugi), i to u odnosu na njihov hemijski sastav, simptome i znake trovanja i lecenje. Na taj nacin knjiga je obuhvatila sve hemijske materije kojima je današnja populacija izložena, tako da se mogu prepoznati trovanja i tim materijama i efikasno leciti. Udžbenik je namenjen ne samo klinickim lekarima raznih specijalnosti koji lece zatrovane od akutnih trovanja i nastavnom osoblju na univerzitetu, vec i onima koji rade u ustanovama medicine rada i bolnicama, domovima zdravlja i ambulantama, zatim farmaceutima, doktorima stomatologije i doktorima veterinarske medicine, agronomima, biolozima i hemicarima raznih profila koji u svom poslu rade s hemijskim materijama.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Toksikologija
Ostali naslovi iz oblasti: Farmacija

Izdavač: Data status; 2005; 20 cm; 704 str.; 86-7478-015-6;