knjizara.com
Trgovinski marketing i prodaja

Goran Petković, Stipe Lovreta, Zoran Bogetić (autor)

Trgovinski marketing i prodaja
6150 din
U korpu

Postoji višestruka potreba egzistiranja trgovinskog marketinga. Trgovinska preduzeća su slobodna pri formulisanju svog tržišnog cilja i svog marketing programa. Ona to u razvijenim tržišnim uslovima čine putem dugoročnog planiranja svojih marketing aktivnosti, a ne na bazi klasičnog kratkoročnog kupoprodajnog ponašanja. Otuda i razvoj marketinga transformiše ukupan proces upravljanja u trgovinskom preduzeću. Nastaju celovite i jedinstvene strategije razvoja i tržišnog pozicioniranja trgovinskog preduzeća. Orijentacija je na ukupan ,,paket ponude" robe i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu, a ne na klasičnu orijentaciju na pojedinu granu trgovinske delatnosti. Klasično trgovinsko

i komercijalno poslovanje transformiše se u modernu marketing aktivnost na domaćem i međunarodnom tržištu. Umesto klasične discipline komercijalno poslovanje, uvodi se moderna nastavno-naučna disciplina marketing u trgovini. Tome je i posvećen osnovni sadržaj ovog udžbenika.

Težište je stavljeno na izučavanju savremenih aktivnosti marketinga koje obavljaju trgovinska preduzeća u sve složenijim uslovima na domaćem i međunarodnom tržištu. Pošlo se od pretpostavke dobrog poznavanja opštih marketing aktivnosti preduzeća. Otuda je učinjen napor da se izlože samo one aktivnosti i funkcije marketinga koje su specifične za trgovinsko preduzeće. A one nisu male, posebno kada se upoređuju sa proizvodnim preduzećima.

Sa izložene platforme i u datim okvirima koncipiran je sadržaj ove knjige. Autori su pri tome pošli i od sadržaja kojeg su izložili u sledećim knjigama: "Kanali marketinga", "Trgovinski menadžment", "Menadžment odnosa sa kupcima" i "Prodaja i menadžment prodaje". Ova knjiga javlja se u kontinuitetu istraživanja sve složenije problematike marketinga u trgovini koja se već duži niz godina sprovode na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Prodaja
Ostali naslovi iz oblasti: Marketing

Izdavač: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu; 2020; Broširani povez; latinica; 24 cm; 630 str.; 978-86-403-1620-0;