knjizara.com
Svetozar Radišić
Svetozar Radišić

Rođen je 20. juna 1949. godine u Leskovcu. Osnovnu školu pohađao je u Brežicama (Slovenija), Veloj Crkvi i Vršcu, gde je i završio (1964) i gimnaziju je (1968) završio u Vršcu. Vojnu akademiju protivvazdušne odbrane (1972) završio je u Zadru. Komandno-štabnu akademiju KoV JNA (1983), poslediplomske studije (1990) i doktorat o temi „Upravljanje sistemom za izgradnju borbene gotovosti” završio je (1994) u Centru visokih vojnih škola OS „Maršal Tito” (odnosno u Centru vojnih škola Vojske Jugoslavije) u Beogradu.
Najviša dužnost u Vojsci bila mu je – portparol Vojske Jugoslavije. Obavljao je visoke funkcije u Kabinetu SSNO i Upravi za strategijske studije Saveznog ministarstva odbrane. Bio je više godina glavni i odgovorni urednik opštevojnog teorijskog časopisa „Vojno delo”. U penziju je otišao (2005) sa dužnosti pomoćnika za strategije i doktrine u Kabinetu načelnika Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore. Predavač je u Školi nacionalne odbrane i na Poslediplomskim studijama (smer – ratna veština) u Centru vojnih škola Vojske Srbije, na Fakultetu bezbednosti u Beogradu, saradnik je Fakulteta za borbenu umetnost u Požarevcu. Predavao je, po pozivu, na brojnim fakultetima. Na listi je eksperata za strategije i doktrine, svedimenzionu odbranu, „psihološki rat”, „novi svetski poredak”, neoružane oblike agresije i borbenu gotovost.
Objavio je više stotina novinarskih geopolitičkih analiza, desetinu feljtona i više desetina naučnih, preglednih i stručnih napisa u časopisima, zbornicima radova i prilozima knjiga. Imao je više od 280 javnih nastupa na tribinama, promocijama, predavanjima, u radio i TV emisijama. Na Internetu je predstavljeno više stotina priloga o njegovim istraživanjima i naučnim stavovima.
Pored naučno-istraživačkog rada bavi se književnošću i publicistikom. Njegovi radovi prevođeni su na nemački, ruski, francuski, italijanski, engleski, bugarski i jermenski jezik, a osim na prostorima Jugoslavije objavljivani su u Nemačkoj, Bugarskoj, Švedskoj, Australiji i Jermeniji.
Objavio je naučno-popularne knjige Neokortikalni rat („Vojna knjiga”, Beograd, 1999), Neokortikalni rat 2 („Vojna knjiga”, Beograd, 2001), Satana se više ne krije – Neokortikalni rat protiv budućnosti („Evro”, Beograd, 2002), Skriveno misaono oružje, („Miroslav”, Beograd, 2003), Rat svih protiv svih („Miroslav”, Beograd, 2004), Magija u neokortikalnom ratu („Miroslav”, Beograd, 2005), Dok misli stvaraju kosmos („Pan-Plast”, Beograd, 2006), Nestanak velikog brata 2012 („Pan-Plast”, Beograd, 2007) i dve knjige iz oblasti beletristike Trenuci istine („Narodni list”, Zadar, 1969) i Miruje čempres („Narodni list”, Zadar, 1971).Dobitnik je desetak nagrada za literarne, publicističke i stručne radove.

autor Svetozar Radišić

11 naslova [prikazano 1-5]

Svetozar Radišić

Broširani povez, Pan-plast, 2014, ISBN: 978-86-88769-12-9, ćirilica
Prva autorova knjiga u delu opusa o moći misli. Na šta sve utiču misli i šta sve utiče na misli. Energijska i misaona umreženost ljudi. Nova naučna ...
U korpu 1540 din

Svetozar Radišić

Broširani povez, S.Z.G.R. Joksimović, 2012, ISBN: 978-86-915613-0-7, ćirilica
Knjiga je posvećena traženju izlaza iz svakolike krize ljudskog roda, na primeru srpskog (na)roda.
Opisani su i objašnjeni mondijalizam (str. ...
U korpu 1540 din

Svetozar Radišić

Broširani povez, Pan-plast, 2012, ISBN: 978-86-88769-07-5, ćirilica
18 godina istraživanja autor je posvetio izuzetno značajnim i veoma složenimfenomenima vezanim za ljudsku dušu, psihu, emocije, misli, duh, mozak, ...
U korpu 1833 din

Svetozar Radišić

Broširani povez, Pan-plast, 2013, ISBN: 978-86-88769-08-2, ćirilica
Pažljivo složen naučni mozaik o čoveku i prirodi. Zaključci i pretpostavke o životu u Kosmosu, snazi ljudske misli i njihovoj vezi s fizičkim i ...
U korpu 1540 din

Svetozar Radišić

Broširani povez, Pan-plast, 2015, ISBN: 978-86-88769-13-6, latinica
Oblici nenaoružane agresije koji su se upotrebljavali tokom raspada Jugoslavije, ali i kasnijih ratova koji su se vodili na teritoriji republike ...
U korpu 1540 din