knjizara.com
Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava

Hajrija Mujović - Zornić (autor)

Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava
2255 din
U korpu

Sudskomedicinsko veštačenje moguće je sagledati sa više različitih aspekata. Ako se pođe od pravosudnog sistema, poslova veštaka i njegovog mesta u tom sistemu, od bitnog je značaja sama institucija veštačenja koja je zakonski zasnovana i uređena procesnim zakonima u delu odredaba o dokaznom postupku. Sa svoje strane, odredbe materijalnog prava, koje za predmet imaju sudsko veštačenje, takođe predviđaju da se veštačenje smatra obavljanjem posebno ustanovljenog posla. Upis u Registar

veštaka kao jedna vrsta upravnog postupka ulazi u nadležnost Ministarstva pravde koje ima zakonsku obavezu da organizuje rad pravosudnog sistema, a nesporno je da veštaci predstavljaju njegov važan i neizbežan deo. Stalni razvoj naučnih i stručnih grana svedoči o tome da konsenzus struke treba da čine oni stavovi koji dobiju podršku širokog i objektivnog panela medicinskih eksperata - veštaka, koji time pomažu uspostavljanje kolektivne saglasnosti, s tim što se ima u vidu i da postoje odstupanja u zavisnosti od konkretnog slučaja. To nekad sprečava da određena klinička istraživanja ili lečenja budu proglašena standardom zaštite, jer su zasnovana na pojedinačnoj studiji i često ne predstavljaju najbolji ili najviši nivo dokazanog postupanja u smislu dobre prakse. U kontekstu ovih pitanja nesporno da je uloga sudskomedicinskog veštaka da se zalaže za bolje definisanje i ažuriranje medicinskih standarda, ali isto tako kada je reč o sudskim sporovima da imenovani veštak otkrije ili potvrdi važeći medicinski standard za postupanje u pitanju, kako bi pomogao presuđenju u toj pravnoj stvari. To je posebnost veštačenja lekarskih grešaka. Dešava se da svojim ekspertskim radom, nalazom i mišljenjem, veštak presudno utiče na meritorne odluke sudova, ali isto tako i sudske instance imaju veliki uticaj na rokove i kvalitet rada veštaka. Za razliku od nekih drugih profesija koje stupaju u te poslove, kod sudskomedicinskog veštačenja davanje stručne ocene i nalaza obeležavaju, složena etička i stručna pitanja lekarskog profesionalnog rada u medicini, naročito u pogledu osnovnih i užih specijalističkih znanja u različitim granama medicinske nauke i prakse. Na taj način određenu ulogu veštak ima i pred sudovima koji se obrazuju pri ?omorama u zdravstvu i koji su na određeni način deo zdravstvenog sistema.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Sudska medicina , Medicinsko pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Institut društvenih nauka; 2019; Broširani povez; latinica; 21 cm; 309 str.; 978-86-7093-215-9;