Srpske pravoslavne škole u BiH pod austrougarskom upravom

Nikola Matić (autor)

Srpske pravoslavne škole u BiH pod austrougarskom upravom

rasprodato

Naučni rad Srpske pravoslavne škole u BiH pod austrougarskom upravom dolazi iz pera Nikole Matića, osvedočenog pedagoga, koji je čitav svoj radni vek posvetio podučavanju i vaspitanju studenata Više pedagoške škole u Beogradu. Ovaj rad je višeznačan jer s jedne strane osvetljava društveno-istorijsku pozadinu Bosne i Hercegovine u 19. veku, ukazujući na položaj srpskog stanovništva, a s druge, pokazuje na koji se način razvijalo srpsko školstvo na tom području. Rad se, takođe, osvrće na najznačajnije trenutke u razvoju i organizaciji srpskih pravoslavnih škola, dajući precizne podatke o školskim institucijama, učiteljima, učilima, nastavi i školskom programu.

Iz ovoga rada se nesumnjivo može videti u kojoj je meri srpsko stanovništvo marilo za školstvo i obrazovanje, na koji su se način donirale školske institucije, koja je uloga pravoslavnog sveštenstva u izvođenju nastave i kreiranju nastavnog programa kao i mnogih drugih detalja vezanih za srpske pravoslavne škole u BiH.
Rad Nikole Matića je utoliko značajniji ukoliko se uzme u obzir da se današnje školstvo suočava sa brojnim problemima i poredeći ga sa savremenim, srpsko školstvo u 19. veku pokazuje značajan kvalitet, jer je postavilo čvrste temelje na kojima će se graditi savremeno školstvo. Nikola Matić u svom radu, posebno naglašava nacionalnu komponentu, ističući činjenicu da su Srbi, za razliku od drugih naroda u BiH, imali jasno utvrđen cilj razvoja pedagogije što samo potvrđuje srpsku odlučnost i spremnost na usavršavanje. Koristeći se literaturom iz ove oblasti ali i usmenim svedočenjem onih koji su bili poznavaoci prilika u srpskim parvoslavnim školama u BiH, Nikola Matić je uspeo u nameri da istakne jedan od elemenata društvenog života Srba u 19. veku u BiH, naročito ako se ima u vidu uloga koju školstvo igra u društvenom pa i političkom životu jednog naroda. Jer, narod je onoliko uspešan i napredan, koliko je spreman da vodi računa o svojoj omladini i njenom obrazovanju.
Ova rad, može da posluži i kao značajna literatura onima koji se odluče na istraživanje dela srpske istorije koji se odnosi na prostor Bosne i Hercegovine u 19. veku. Kroz prizmu školstva i obrazovanja jasno se vide društvene, političke, religiozne i nacionalne tendecije srpskog naroda. Treba istaći i da se ovaj rad posthumno izdaje i da njegov stil i jezik oslikavaju vreme u kome je on nastao a to je druga polovina 20. veka. O njegovom značaju i kvalitetu govori i činjenica da je od strane eminentnih profesora Filozofskog fakulteta ocenjen kao odličan s predlogom da se uputi na doktorsku disertaciju.

Ana Stjelja

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Školstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravoslavlje

Izdavač: Ana Stjelja - izdavač:Konstantin Matić - izdavač; 2007; Tvrd povez; ćirilica; 24 cm; 83 str.; 978-86-911929-0-7;