Rečnik kompjuterskih termina

Vera Tasić, Ivan Bauer (autor)

Rečnik kompjuterskih termina

rasprodato

Izmenjeno, prošireno, osavremenjeno izdanje, sadrži vise od 11000 obrađenih termina, od kojih je preko 2000 novih, i obuhvata sledeće oblasti koje u prethodnim verzijama nisu bile detaljno obrađene:

- Programi za obradu teksta
- Komande u Windows okruženju
- Internet i druge mreže
- World Wide Web
- Kompjuterska grafika
- Multimediji
- Specijalne funkcije pojedinih tastera

Rečnik nudi razumljiva i precizna objašnjenja pojmova, kao i termine značajne za savremene tokove i razvoj računarske tehnologije.
Rečnik kompjuterskih termina je rezultat tridesetogodišnjeg rada na prikupljanju i obradi terminološke gradje.SADRŽAJ

Primeri nekoliko odrednica iz rečnika:

character map mapa znakova; tabela raspoloživih znakova u fontu i jedna od alatki u Windows okruženju koja služi za prikazivanje raspoloživih znakova u odabranom fontu kao i uvecćnog odabranog znaka uz opciju kopiranog znaka (ili niza znakova).

directory imenik, direktorijum, registar, sadržaj, spisak, adresar, katalog; datoteka koja sadrzi grupu srodnih datoteka; lista datoteka na memorijskom medijumu s direktnim pristupom koja sadrzi naziv datoteke, veličinu, datum formiranja, eventualne lozinke, pokazatelj fizičke adrese početka datoteke na medijumu i sl.

data processing (DP) obrada podataka; postupak od primanja podataka na obradu do dobijanja rezultata; sistematski niz operacija sa podacima koje se obično odvijaju u skladu sa nizom pravila koja su definisana ili se podrazumevaju.

graphic processor graficki procesor; procesor konstruisan za grafičke aplikacije; procesor ciji je zadatak da upravlja grafičkim izlazom iz kompjutera.
HyperText Markup Language (HTML) jezik za označavanje hiperteksta; jezik koji se koristi za formiranje hipertekstualnih dokumenata koji čine World Wide Web; sistem koji ima siroku upotrebu kod obimnih dokumenata (npr. enciklopedija na kompaktnom disku) a pomaze korisnicima i da krstare po resursima Interneta.

intelligent terminal inteligentni terminal, delimično samostalni terminal; terminal koji osim toga što omogućava vezu sa kompjuterom može da preuzme deo obrade podataka pre slanja u kompjuter ili posle prijema iz kompjutera, a pre prikazivanja.

mode režim rada način rada, metod rada, operativno stanje; način korićšenja kompjuterskog sistema ili nekog njegovog dela.

PostScript PostSkript; jezik, specijalizovan za upravljanje štampacem, kojim se definišu fontovi i grafika na štampanoj stranici (u aplikacijama pripreme za štampu), a mogu da se definišu tekst i grafika koji treba da se prikažu na ekranu.

O AUTORIMA

Vera Tasić je diplomirani filolog i inzenjer informatike. Prvo izdanje Rečnika kompjuterskih termina, koji je objavila 1986. godine, obuhvatao je oko 7000 obrađenih pojmova. Tri godine kasnije pojavilo se drugo izdanje Rečnika. Tehnološki napredak u kompjuterskoj oblasti naveo je autora da objavi treće, prošireno izdanje Rečnika. Vera Tasić je radila u zastupništvu firme UNISYS (Sperry UNIVAC) na poslovima programiranja i projektovanja informatickih sistema. Koautor Ivan Bauer je diplomirani inženjer elektrotehnike.


Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Računarska nauka i tehnologija , Računarstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Ostalo , , Rečnici

Izdavač: Mikro knjiga; 5. izdanje, 2003; Broširani povez; latinica; 14 x 20 cm; 571 str.; 86-7555-107-X;