knjizara.com
Prva avenija

Vladimir Radić (autor)

Prva avenija
rasprodato

Zahvaljujući razuđenoj fabuli, fokusiranoj na uzbudljivojradnoj karijeri i neobuzdanom ljubavnom životu glavnogjunaka, roman PRVA AVENIJA Vladimira Radića čitamosa budnom pažnjom od samog početka. Radnja sa mnoštvom peripetija, živopisni likovi, ritam kazivanja, lep jezik – samo su neki od elemenata koji plene čitalačku pažnju.A čitalačku emociju dodatno podgreva atmosfera ukojoj se radnja odvija, društvena sredina i porazno stanjeduha u njoj. Značenjski sloj romana, posvećen večnoj iujedno uvek aktuelnoj temi odnosa starog i novog, na dramatičannačin nas suočava sa pogubnim posledicama kad seova dilema pojmi, a na žalost to se često događa! – na manihejskinačin.
Roman je sazdan od niza p

oglavlja, koja možemo grupisatiu tri skupine. Prva od njih je u znaku veličanja starog,druga veliča novo, a treća osvetljava lom koji nastaje sukobomovih opcija shvaćenih na isključiv način. U manihejskojoptici, za jednu stranu sve staro je svetinja i treba gakao relikviju čuvati – i bezobličnu ruinu, i paramparče zida,ostatak bilo čega... Za zagovornike novog, sasvim suprotno,sve staro treba srušiti, uništiti, zameniti novim. Ni u jednomni u drugom opredeljenju nema sistema vrednosti – sva se „vrednost“ svela na tehničku razliku, na puko vreme kao jedinivrednosni arbitar. Romansijer nam ubedljivo pokazujeda mit i njegove mistifikacije ne obituju samo u sferi prošlosti,da i te kako mogu carovati i u čistom novumu, poricanjui brisanju svakog kontinuiteta kao ništavila bića. Imamo,dakle, sudar dveju ideologija, dveju „iskrivljenih svesti“,koje jedna drugu vide kao smrtnog neprijatelja. Za jedneje sve staro ikona, čak i ono što se svelo na prah i pepeo,što je izgubilo i poslednji trag identiteta, kao što je za drugejedino novo dostojno postojanja, a staro samo grubo zauzimai traći prostor za nastanak novoga.
Shodno rečenom, Prva avenija za jedne je muzejiskonskog postojanja, čuvar bića, kako bi to filosofi rekli,ovekovečena tradicija, večno postojanje istog. Za promoterenovog sve je obratno – samo je novo otelotvorenje bića,sve staro je mrak, ništavilo, prah i pepeo. I za jedne i zadruge nema trećeg, nema kompromisa. Na društvenom planuto je rigidni monizam, ostatak sirovog i surovog tribalizma,manihejsko „ili ili“. Porazno je što ove opasne pseudoideologemeobitavaju i dan-danas iako se ne samo moderni humanizam veći rimsko pravo, nastalo pre više oddva milenijuma, temelji na uvažavanju suprotnih načela, na „i i“ (Audiatur et altera pars), na međusobnom oplemenjivanjui prožimanju duha staroga i zova novoga.
Iz recenzije Vitomira Teofilovića

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Domaći roman
Ostali naslovi iz oblasti: Romani

Izdavač: Alma; 2011; latinica; 21 cm; 189 str.; 978-86-7974-209-4;