Priručnik za arhivistiku

Bogdan Lekić (autor)

Priručnik za arhivistiku

rasprodato

Knjiga dr Bogdana Lekića prvenstveno je namenjena arhivističkim radnicima, obrazovanju arhivističkog kadra, studentima istorije i ostalim radnicima koji se bave zaštitom i korišćenjem arhivske građe. Priručnik je podeljen na 15 celina koje tretiraju tematiku i problematiku arhivistike (Arhivistika kao nauka, Arhivi i arhivska građa, Zaštita registratorskog materijala i arhivske građe van arhiva, Valorizacija arhivske građe, Preuzimanje i smeštaj građe, Kompletiranje građe, Sređivanje građe, Informativna sredstva, Automatizacija arhivskog sistema informisanja o arhivskoj građi, Publikovanje arhivske građe, do Arhivskog zakonodavstva Srbije od 1842.

do Zakona o kulturnim dobrima Srbije iz 1990). Prilikom obrada celina vodilo se računa da priručnik obuhvati pragmatične potrebe arhiva, ali i da ukaže ma modernija i ovom vremenu prilagodljivija shvatanja arhivistike, o načinu rešavanja najvažnijih pitanja u razvijenijim međunarodnim arhivskim službama i službama kod nas. U celini Arhivski kadrovi autor se detaljnije pozabavio problemom obrazovanja arhivskog kadra.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Arhivistika
Ostali naslovi iz oblasti: Statistika

Izdavač: Zavod za udžbenike - Beograd; 2006; ćirilica; 24 cm; 309 str.; 86-17-13495-X;