knjizara.com
Pravo pobijanja izvan stečaja

Božidar Marković (autor)

Pravo pobijanja izvan stečaja
rasprodato

Zakon o pobijanju pravnih dela izvan stečaja stupio je na snagu u našoj zemlji 5. marta 1931, kada su prestala važiti i sva pokrajinska prava po istom predmetu. Postojanje ovog zakona se međutim gotovo i ne zapaža; u pravničkim krugovima se o njemu malo zna, a još manje govori i piše. Ta činjenica nas i navodi da objavimo svoja predavanja iz vanstečajnog prava pobijanja, koja smo držali na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta. Predajući ih javnosti, bila nam je namera da zadovoljimo pre svega jednu potrebu naše univerzitetske nastave, a zatim da probudimo, možda, i interes prakse za ovu ustanovu.
Namenjena

prvenstveno studentima prava, koji su dosad izlazili s naših pravnih fakulteta najčešće nemajući, u nedo- statku sistematskog dela, potrebno znanje iz ove materije, knjiga je pisana više na način udžbenika. Starali smo se da u njoj pružimo opšte pojmove prava pobijanja izvan stečaja i da ih izložimo na što pristupačniji način, izbegavajući ulaženje u teoretske suptilnosti i u sve pojedinosti mnogobrojnih spornih pitanja. Vodeći računa o pedagoškim zahtevima bacili smo jedan opšti pogled na ustanovu pobijanja, na njen istorijski razvoj i na njeno mesto u glavnijim evropskim pravima. Ako smo tom prilikom dodirnuli i strana zakonodavstva, to nikako ne znači da smo imali pretenziju vršiti jednu studiju iz uporednog prava. Sumarnom izlaganju sistema pobijanja drugih zemalja pristupili smo jedino u želji da sam problem izložimo na što svestraniji i što potpuniji način. Tim putem, dinamično osvetljen, najbolje će se, verujemo, osetiti duh ustanove i razumeti naše pozitivno zako- nodavstvo o pobijanju, koje je plod jedne duge evolucije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Stečajno pravo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; 2014; Broširani povez; ćirilica; 24 cm; 188 str.; 978-86-7630-502-5;