Od monarhije do republike - SAD i Jugoslavija (1941-1945)

Vojislav Pavlović (autor)

Od monarhije do republike - SAD i Jugoslavija (1941-1945)

rasprodato

Drugi svetski rat je kod nas još dnevna, ideološki ?upotrebljavana" prošlost. Zbog toga se autentični naučni radovi o ovoj temi neizbežno pojavljuju kao demistifikacije. To posebno važi za knjigu Vojislava Pavlovića, mada ona svojim istraživačkim karakterom ovu ravan i moguću svrhu daleko prevazilazi. Proistekla je iz Pavlovićeve doktorske disertacije i prva je monografija o američko-jugoslovenskim odnosima 1941-1945.Knjiga Vojislava Pavlovića smešta istoriju Drugog svetskog rata u njen neophodni kontekst, u kontekst odnosa velikih sila i prelamanja njihovih interesa na našem prostoru.

Istraživanja Vojislava Pavlovića u knjizi Od monarhije do republike - koja su zasnovana na sveobuhvatnom izučavanju do sada nedostupne i u nauci neistražene američke dokumentacije - pokazuju da je sudbina ovih prostora nije zavisila od odnosa snaga na terenu između partizanskog i četničkog pokreta. Pavlović dokazuje da odluku o prepuštanju Istočne Evrope Sovjetskom Savezu donela isključivo vlada Sjedinjenih Država.Ova knjiga će biti dobra osnova za proces raskidanja s predrasudama. Ako sagledamo kako se prema ovom prostoru međunarodna zajednica ponašala u Drugom svetskom ratu, može se izvući jasna paralela sa mnogim pojavama prilikom raspada Jugoslavije. Iz sukoba te dve slike, jedne realističke koju donosi Pavlović i jedne mitske koju imamo u ideološki stvorenoj paraistorijskoj svesti, treba da se izvuku poučni zaključci: oni mogu istovremeno da budu i otkrivalačko iskustvo za sve one koji traže kritički odmerenu sliku proteklih realnosti.


Ostali naslovi iz oblasti:

Izdavač: Clio; 1998; Tvrd povez; ćirilica; 540 str.;