knjizara.com
Kupatilo
roman

Žan-Filip Tusen (autor)

Kupatilo
rasprodato

Ovo je netipičan roman, kakav naši čitaoci zasigurno nisu imali u rukama. Formalno - sačinjen je od fusnota. Suštinski - on je priča o junaku koji, nespreman da se suoči sa savremenim svetom, mir, meditaciju i suštinu življenja traži u - kupatilu. Proučavaoci Tusenovog dela smatraju da je ceo roman proizašao iz Paskalovih Misli, pa "ovo delo stoji u intertekstualnoj vezi s Paskalovim Mislima, kao roman koji pokušava da se okrene od sveta i njegovih nemira i povuče se u kontemlativnu samoću kupatila... i tu prepoznajemo varijaciju Paskalovog okretanja leđa svetu i njegovog povlačenja u samoću i kontemplaciju". Takođe, sam oblik

Tusenove proze, karakteristična fragmentarnost, ukazuje nam, takođe, na vezu sa Paskalom, jer je to oblik koji su izdavači posthumno dali sabranim Paskalovim Mislima. Pa ipak, nije Tusenovo Kupatilo različito samo po pitanju forme. Korespondencija ovog romana sa drugim delima se, takođe, nalazi i u Kamijevom Strancu, ali i u Sartrovoj Mučnini. Jedan čovek stoji suočen sa svetom za koji nije spreman, a ne nailazi na izlaz ni na spas. Ni spolja ni u sebi samome. I to i jeste ključna dilema savremenog čoveka, o kojoj Tusen progovara: da li smo postali prepunjeni iznutra, da tu više nema mesta ni za nas same, pa makar naša prepunjenost bila i prepunjenost prazninom?

„Govorio sam sa velikim pokretima, nalazeći da su najpraktičnije kade one sa paralelnim ivicama, nagnutog dela za leđa, i ravnog dna koje korisnika lišava potrebe za štitnikom koji sprečava klizanje.“ Od kakvog klizanja se štiti junak Kupatila? Nespreman na žestinu savremenog života, bezobličan u svetu koji traži formu i prezire sadržinu, toliko lenj da se samo izležava, on predstavlja parodiju čoveka od akcije.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Francuska književnost
Ostali naslovi iz oblasti: Romani

Izdavač: Rad; 2005; latinica; 21 cm; 97 str.; 86-09-00891-6;