knjizara.com
Francusko-jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952-1964

Dragan Petrović (autor)

Francusko-jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952-1964
770 din
U korpu

Naučna monografija Francusko - jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskograta 1952-1964, prethodno odbranjena kao istoimena teza na Fakultetu političkihnauka u Beogradu, odsek za Međunarodne odnose, naknadno jedorađena i dopunjena u skladu sa makro naučno-istraživačkim projektomInstituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu «Srbija i savremenisvet: perspektive i putevi učvršćivanja spoljnopolitičkog, bezbednosnog ispoljnoekonomskog položaja u međunarodnoj zajednici», finansiranog naosnovu plana osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku i ekologiju RepublikeSrbije u periodu 2006-2010.
Francuska spad

a i danas u važnije svetske sile i jedna je od najsnažnijihdržava u evropskoj istoriji. U domenu kulture i doprinosa svetskoj civilizacijiona je još više kotirana. Francuska je imala velikog uticaja na novovekovnuistoriju srpskog naroda i bez obzira što u politici, pa i međunarodnim odnosima,pojam prijateljstva je često podređen interesima, možemo načelno konstatovatida je od svih velikih zapadnih sila upravo Francuska tradicionalno najnaklonjenijaSrbima, pa se uslovno može govoriti i o prijateljstvu u kontinuitetu.


Ostali naslovi iz oblasti: Politika

Izdavač: Institut za međunarodnu politiku i privredu; 2009; latinica; 25 cm; 436 str.; 978-86-7067-118-8;