Evropski sud za ljudska prava - osnovna načela i tok postupka

Slavoljub Carić (autor)

Evropski sud za ljudska prava - osnovna načela i tok postupka

rasprodato

Autori su se trudili da knjigu ne opterete doktrinarnim gledištima o ovoj međunarodnoj sudskoj instituciji, nego da pruže što više informacija o toku postupka, oslanjajući se na dosadašnju praksu Suda.

U tok kontekstu, posle uvodnih napomena u kojima se daju osnovni podaci o Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava, kao i ključna načela postupka pred Sudom i tumačenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava koja Sud primenjuje, pisci su posebno obradili i sledeće oblasti postupka pred Sudom: učesnike u postupku pred Sudom; postupak pre nego što Sud prihvati predstavke, gde su pored ostalog, detaljno obrađeni i uslovi prihvatljivosti predstavke upućene Sudu, to jest uslovi koji su neophodni da bi predstavka u Sudu bila prihvaćena; postupak posle prihvatljivosti predstavke, koji ako se završi presudom koja je utvrdila kršenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, obavezuje sve države ugovornice da je bezuslovno izvrše. Ovako koncipirana knjiga, namenjena je edukaciji čitalaca o samoj praksi Suda, ali autori su čitacima ponudili i pregled osnovne literature iz ove oblasti. To je učinjeno zbog onih kojima je potrebno više informacija o ovoj instituciji, među kojima su i mladi naučnici, koji u budućnosti žele da se bave novom pravnom disciplinom – Pravom ljudskih prava.
Ova knjiga je namenjena studentima, advokatima i sudijama koji imaju nameru da se upoznaju s postupkom pred Evropskim sudom za ljudska prava, ali i svim građanima koji bi želeli da podnesu predstavku ovom sudu, jer smatraju da su njihova ljudska prava, zaštićena Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, povređena.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Međunarodna arbitraža , Međunarodno sudstvo
Ostali naslovi iz oblasti: Pravo

Izdavač: Službeni glasnik; 2006; Broširani povez; latinica; 20 cm; 149 str.; 978-86-7549-497-3;