Evaluacija i zajednički evropski okvir

Kristina Taglijant (autor)

Evaluacija i zajednički evropski okvir

rasprodato

U ovoj knjizi evaluacija je predstavljena, s jedne strane, kao pomoć pri učenju i instrument za procenu (kvalitativna evaluacija), a s druge strane kao merni instrument (kvantitativna evaluacija), i u oba slučaja zasniva se na pedagogiji ciljeva primenjenoj na komunikativni i akcioni pristup nastavi. Drugim rečima, formativnoj kriterijumskoj evaluaciji daje se prednost tokom učenja, a preciznom merenju postignuća u sumativnim bilansima.

Ovo delo je namenjeno studentima, nastavnicima i edukatorima.Težnja mu je da istovremeno bude:
* vodič, da bi se objasnilo kako su i zašto pojmovi predstavljeni u Zajedničkom evropskom referentnom okviru postali neophodni evaluatorima;
* pomoć u usvajanju pomenutih pojmova (progresija, nivoi, deskriptori...);
* podsetnik, kako bismo se prisetili teorijskih aspekata vezanih za evaluaciju, već pomenutih u izdanju iz 1991. godine;
* oslonac, da bi se na osnovu tipskih listova mogle razraditi evaluacione aktivnosti na svakom nivou učenja i za svaku jezičku kompetenciju;
* instrument koji omogućuje da se povežu teorija i praksa.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Obrazovanje , Evropa , Evaluacija , Jezik , Kvalitet u menadžmentu
Ostali naslovi iz oblasti: Sociologija

Izdavač: Data status; 2009; latinica; 24 cm; 148 str.; 978-86-7478-087-9;